Controletoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Poperinge
Straat Westvleterseweg
Locatie Westvleterseweg zonder nummer, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Controletoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Controletoren

Deze bescherming is geldig sinds 26-02-2007.

Beknopte karakterisering

Typologievliegvelden
DateringWO II

Beschrijving

De toren behoorde tot het Duitse vliegveld “Der Flugplatz Peselhoek” In augustus 1940 waren de Duitsers begonnen met de afbakening van het terrein voor het vliegveld. Dit situeerde zich tussen de Poperinge Vaart en de West Vleterse weg. Overal op de site werden zogenaamde boxen (vliegtuigloodsen) en houten barakken gebouwd. De boxen bestonden uit stro en hout met een camouflage net erover. Bij elke barak werd ook een waterput voorzien. Naast de boxen en de barakken werden nog andere onderkomens gebouwd. Thans bestaan nog twee intacte kleine garages, denkelijk voor een klein kaliber FLAK (luchtdoelkanon). Langsheen de West Vleterse weg werd de controletoren van het vliegveld gebouwd. Boven op de toren had men een soort glazen koepel geplaatst waarin een schijnwerper stond. De functie van het vliegveld is onduidelijk. Mogelijks was het een schijnvliegveld om de Britten te misleiden. Het zou ook kunnen dat het diende om het vliegveld van Wevelgem te ontlasten. Op het einde van 1941 had het vliegveld geen functie meer. Na 1941 werd het vliegveld één grote akker voor groenteteelt.

Het betreft een bakstenen toren met vierkante basis met een zijde van 5,7 meter. Net boven de grond zijn de hoeken van de toren afgerond. De geschatte hoogte van de toren is ongeveer 13 meter. De toren telt een benedenverdieping dat half onder de grond steekt, een gelijkvloers met de ingang, drie verdiepingen en het dak met daarop de bakstenen resten van de basis voor het zoeklicht. Binnen leidt een metalen ladder naar het dak en zijn er nog resten van een houten vloer per verdiep. Elk verdiep van de toren is verdeeld in twee lokalen. Tijdens de oorlog of gedurende de laatste decennia zijn er verschillende deuren in de toren dichtgemetseld. Opmerkelijk is de zorgvuldige afwerking van de bakstenen constructie.

Bron: Beschermingsdossier: DW002377

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.