erfgoedobject

Kasseiweg Vogelzangstraat

landschappelijk element
ID
200947
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200947

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Vogelzangstraat loopt van de Bontinkstraat (grensstraat Kalken/Lokeren en Berlare) door agrarisch gebied oostwaarts richting Kalkenstraat en is gekasseid tot aan de Vispoelstraat. Het betreft een lange kasseiweg van ongeveer 1.300 meter lengte, gelegen in de zuidwestelijke grenshoek van Lokeren met Kalken en Berlare. Aan dit vlakke landschap binnen een omgeving met zeer schaarse bebouwing verleent de beeldbepalende kasseiweg tevens een belangrijk echt en onvervalst karakter.

Op de figuratieve kaart van 1742 van de parochie Lokeren opgemaakt door Benthuys werd de straat ingetekend onder de naam "Vogelen zanck straet". Op 8 januari 1964 beslist de Gemeenteraad van Lokeren verschillende landbouwwegen te kasseien of te herkasseien waaronder vermelde buurtweg. Alhoewel niet heel duidelijk wordt vermoed dat de Vogelzangstraat reeds over een bepaalde lengte eerder gekasseid werd. De kasseien waren "Ecoussins of afgekeurde kalseidesteenen". Volgens mondelinge getuigenis werd de Vogelzangstraat al gekasseid in de jaren 1940-1945.

Een van de belangrijkste jaarlijkse wielerwedstrijden in Vlaanderen, namelijk de sedert 1945 ingerichte voorjaarsklassieker van de 'Omloop Het Volk' doet traditioneel deze lange kasseiweg aan als Lokeren op het parcours ligt van deze tour. De kasseiweg is een belangrijk onderdeel van dit wielerevenement.

Historisch en industrieel-archeologisch getuigt de kasseiweg gevormd door de Vogelzangstraat van een langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in de wegenbouw. De techniek werd immers reeds toegepast ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid bij de aanleg van heirbanen. In de Oostenrijkse tijd, gedurende het bewind van Maria-Theresia (1740-1780) werden in onze streken de eerste stenen wegen aangelegd. Industrieel-archeologisch zijn de technische kenmerken van dit type wegverharding, van langs- en dwarsprofielen, fundering en afboording van belang. De kasseiweg Vogelzangstraat is visueel en wellicht ook functioneel, naar wegeninfrastructuur historisch te linken aan de maalderij op de site van de Bontinkmolen en aan het bijhorend molenaarshuis op Kalken.

  • Afdeling ROHM Oost-Vlaanderen, cel Monumenten en Landschappen, niet-gepubliceerde inventaris van kasseiwegen in het Waasland door Regi De Meirsman en Geert Van Der Linden.
  • Gent, Kadasterarchief, Kalken mutaties 1865; Lokeren mutaties 1868, 1872, 1877, 1937, 1955; register 223.
  • VAN DE SOMPEL A., Molenaars op de molensite Bontingmolen, (Castellum XVII, 3, 2000, p. 35-41).

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002262, Laarne: onroerend erfgoed/Lokeren
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Vogelzangstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200947 (Geraadpleegd op 13-06-2021)