Convent Ten Hove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnhofdries
Locatie Begijnhofdries 15, 16, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent Ten Hove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Elisabethbegijnhof: Convent Ten Hove

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Convent Ten Hove. Heden zogenaamd "Dienstencentrum Ten Hove". Traditioneel U-vormig complex daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van "De Vrienden van het Oud Begijnhof". Gedeeltelijk onderkelderd. Brede voorgevel, uitziend op ommuurd voortuintje, van negen traveeën en twee bouwlagen; afgedekt met vernieuwd zadeldak (pannen) gevat tussen twee zijtrapgevels gedateerd 1665 (linkergevel) en 1685 (rechtergevel). Verankerde bakstenen lijstgevel geritmeerd door kruiskozijnen (gerestaureerd) overspannen met strekse ontlastingsboog. Twee getrapte dakvensters. Deur met latei op consooltjes verrijkt met reliëf voorstellende de "Hof van Olijven", geflankeerd door smal venstertje en voorzien van bovenlicht.

Achtergevel en twee haakse vleugels geschikt rondom binnenhofje. Verankerde achtergevel van zes traveeën in barok getinte stijl door de steekboogvensters met bekronende waterlijst, het eenvoudig korfboogdeurtje met bovenlicht en de markerende rondboogvensters in geblokte omlijsting op de bovenverdieping. Drie rechterbenedenvensters vertonen kruiskozijnen.

Linkerdwarsvleugel van vijf traveeën in dezelfde stijl, aan straatkant trapgevel (negen treden en topstuk) gedateerd 1671.

Rechterdwarsvleugel bestaande uit kleinere eenlaagse dienstgebouwtjes, daterend van de restauratie.

Interieur. L-vormige gang overkluisd met gedrukt barokgewelf in stuc, in sluitsteen gedateerd 1685, gordelbogen rustend op zandstenen barokconsoles (gerestaureerd). Kamers op benedenverdieping met bewaarde schouwen: muur van de stookplaats bekleed met Delftse tegeltjes en overkluisd met gelijkaardige gewelven. Zaal op de bovenverdieping thans ingenomen door de rederijkerskamer "De Fonteyne", ingericht in neorenaissancestijl.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhofdries

Begijnhofdries (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.