Villa Le Chalutier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente De Panne
Straat Bortierlaan
Locatie Bortierlaan 25, De Panne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Le Chalutier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Villa Le Chalutier met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dumontwijk

Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De zomerresidentie met kunstenaarsatelier Le Chalutier behoorde oorspronkelijk toe aan de kunstenaar Louis Van den Eynde en zijn echtgenote mevrouw Jeanne Catherine Deweerdt. Dhr. G. Goossens schonk het eigendom aan de gemeente De Panne in 1997. De originele bouwplannen bleven bewaard in het gemeentearchief van De Panne en vermelden het bouwverzoek met als aanvraagdatum augustus 1927. Alle plannen zijn ondertekend met "architecte Remy –Dumont". Het gaat hier wellicht om Myriam Dumont die samen met haar man Gustave Remy het werk van Albert en Alexis Dumont heeft verder gezet.

Bouwheer Louis Van den Eynde (Anderlecht, 1881-1966) was een zeer veelzijdige en verdienstelijke Belgische kunstenaar. Hij was werkzaam als schilder, tekenaar, graficus, ontwerper van smeedwerk en affiches.

De villa is opgetrokken in een regionaal-traditionalistische baksteenarchitectuur met verwijzingen naar een versoberde cottagestijl. Deze woonvorm is eerder landelijk en kenmerkt zich in villa Le Chalutier door het gebruik van een lokale rode en gele baksteen, in- en uitspringende muurpartijen, geschilderde houten luiken, glasroeden, ontlastingsbogen en -nissen boven de vensterslateien en rondboogvormige deurdoorbrekingen. Alle puntgevels zijn uitgewerkt met vlechtingen op schouderstukken. Het geheel is opgetrokken in tweekleurig baksteenmetselwerk. De sokkelzone bestaat uit rode baksteen en wordt afgeboord met een cordonlijst (verticale strekken) die de waterlijsten van de vensters verbindt. Daarboven typische zandkleurige kustbakstenen tot aan het dak. De hoeken van elke kopgevel zijn ‘versterkt’ door steunberen die verjongen naar boven. De villabouw is aangepast aan de functie van zomeratelier. Aan de oost- en de westzijde van het centrale zadeldak zijn de pannen weggelaten voor grote stroken glas gevat in metaal voor het opvangen van het zenitaal licht.

Het grootste gedeelte van de benedenverdieping wordt beheerst door het achthoekige atelier van de schilder.

De villa is omgeven door een vrij kleine tuin, met voor en achter de woning een beperkte tuinruimte.

  • Bachten de kupe, driemaandelijks heemtijdschrift, 42e jaargang, 2, 2000.
  • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 22e jaargang, 4, 1996.
  • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 23e jaargang, 5, 1998.
  • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 26e jaargang, 4, 2000.
  • DUMONT, P., La Panne, Chronique d’un temps perdu, Doornik, 1981.
  • PIRON, P., De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19 de en Twintigste eeuw, Brussel 1999.
  • Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, KUNSTENAARSATELIERS, 25e jaargang, 1, 1987.

Bron: Beschermingsdossier: DW002207

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bortierlaan

Bortierlaan (De Panne)

maakt deel uit van Dumontwijk

A. Dumontlaan, Blondéweg, Bonzellaan, Bortierlaan, Doktersweg, Donnylaan, Duinkerkelaan, Geitenweg,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.