erfgoedobject

Villa Le Chalutier

bouwkundig element
ID
200965
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200965

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Le Chalutier
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Villa Le Chalutier met tuin
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dumontwijk
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De zomerresidentie met kunstenaarsatelier Le Chalutier behoorde oorspronkelijk toe aan de kunstenaar Louis Van den Eynde en zijn echtgenote mevrouw Jeanne Catherine Deweerdt. Dhr. G. Goossens schonk het eigendom aan de gemeente De Panne in 1997. De originele bouwplannen bleven bewaard in het gemeentearchief van De Panne en vermelden het bouwverzoek met als aanvraagdatum augustus 1927. Alle plannen zijn ondertekend met "architecte Remy –Dumont". Het gaat hier wellicht om Myriam Dumont die samen met haar man Gustave Remy het werk van Albert en Alexis Dumont heeft verder gezet.

Bouwheer Louis Van den Eynde (Anderlecht, 1881-1966) was een zeer veelzijdige en verdienstelijke Belgische kunstenaar. Hij was werkzaam als schilder, tekenaar, graficus, ontwerper van smeedwerk en affiches.

De villa is opgetrokken in een regionaal-traditionalistische baksteenarchitectuur met verwijzingen naar een versoberde cottagestijl. Deze woonvorm is eerder landelijk en kenmerkt zich in villa Le Chalutier door het gebruik van een lokale rode en gele baksteen, in- en uitspringende muurpartijen, geschilderde houten luiken, glasroeden, ontlastingsbogen en -nissen boven de vensterslateien en rondboogvormige deurdoorbrekingen. Alle puntgevels zijn uitgewerkt met vlechtingen op schouderstukken. Het geheel is opgetrokken in tweekleurig baksteenmetselwerk. De sokkelzone bestaat uit rode baksteen en wordt afgeboord met een cordonlijst (verticale strekken) die de waterlijsten van de vensters verbindt. Daarboven typische zandkleurige kustbakstenen tot aan het dak. De hoeken van elke kopgevel zijn ‘versterkt’ door steunberen die verjongen naar boven. De villabouw is aangepast aan de functie van zomeratelier. Aan de oost- en de westzijde van het centrale zadeldak zijn de pannen weggelaten voor grote stroken glas gevat in metaal voor het opvangen van het zenitaal licht.

Het grootste gedeelte van de benedenverdieping wordt beheerst door het achthoekige atelier van de schilder.

De villa is omgeven door een vrij kleine tuin, met voor en achter de woning een beperkte tuinruimte.

 • Bachten de kupe, driemaandelijks heemtijdschrift, 42e jaargang, 2, 2000.
 • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 22e jaargang, 4, 1996.
 • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 23e jaargang, 5, 1998.
 • De Panne leeft, 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne- speciale editie, 26e jaargang, 4, 2000.
 • DUMONT, P., La Panne, Chronique d’un temps perdu, Doornik, 1981.
 • PIRON, P., De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19 de en Twintigste eeuw, Brussel 1999.
 • Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, KUNSTENAARSATELIERS, 25e jaargang, 1, 1987.

Bron: Beschermingsdossier: DW002207
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Bortierlaan

 • Is deel van
  Dumontwijk


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Le Chalutier [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200965 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.