Convent Ter Pielvaecx

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Convent van Sint-Jozef
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnhofdries
Locatie Begijnhofdries 20-24, 21-23, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent Ter Pielvaecx

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

is deel van de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: Convent Ter Pielvaecx

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van Sint-Jozef. Twee trapgevels (negen treden en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41. Verankerde baksteenbouw verlevendigd door imitatiezandsteenblokken voor vensteromlijstingen en ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen. In geveltop een groot venster geflankeerd door twee kleinere; verrijkt met cartouche. Nummer 14 hoekhuis met zijgevel van drie traveeën; getrapt dakvenster ter hoogte van de middentravee.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 88.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

In het interieur bleven een grote laatgotische haard bewaard in de keuken achteraan, een gewelfd kelderkamertje met stervormig stucgewelf, zwaar versierde moerbalken en een beschilderd plafond in Egyptiserende stijl met lotusbloemen, vermoedelijk in het begin van de 20ste eeuw aangebracht in de linkerachterkamer. Op de bovenverdieping behield een kamer restanten van blauwgeschilderde imitatiedrapering op de muren.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO001029, Conventen en conventpoortjes in het Sint-Elisabethbegijnhof (S.N., 1996).

Daemen, Caroline (30-06-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhofdries

Begijnhofdries (Gent)

is gerelateerd aan Begijnenhuis van Sint-Jozef

Begijnhofdries 20-24, 21-23, Zwartekatstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.