Convent Ter Velde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnhofdries
Locatie Begijnhofdries 25, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent Ter Velde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: Convent Ter Velde
gelegen te Begijnhofdries 25 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

omvat de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: poort Convent Ter Velde
gelegen te Begijnhofdries 25 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Convent Ter Velde. Twee parallelle diephuizen met trapgevels (tien treden en topstuk) van drie en vier traveeën onder zadeldaken, linkertrapgevel door middel van ankers gedateerd 1664. Traditionele bak- en zandsteenstijl. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen, met sponning, in bepleisterde omlijsting maar met zandstenen dorpels, ontlastingsboog met imitatiezandsteen. Verankerd. Geveltop met rechthoekige vensters en topoculus met omlijsting en vleugelstukken. Zijgevel, in de huidige Edmond Boonenstraat, van zes traveeën voorzien van twee getrapte dakvensters met gecementeerde afwerking, rechterzijgevel met drie getrapte dakvensters. Achterpuntgevels met muurvlechtingen.

Rechts van het huis barok toegangspoortje in omheiningsmuur: spiegelboogdeur met arduinen beloop in geblokte omlijsting, geflankeerd door geringde pilasters met voluutconsoles waarop gebroken fronton en nis met Sint-Hubertusbeeld. Gerestaureerd door de "Vrienden van het Oude Begijnhof" in 1958 (zie gevelsteen).

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 88.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhofdries

Begijnhofdries (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.