erfgoedobject

Galooie-Mote

bouwkundig element
ID: 201012   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201012

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Galooie motte
    Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Galooie-Mote
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Galooie motte met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981

Beschrijving

De ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Galooie-motte moet wellicht verbonden worden met het geslacht Béthune dat omstreeks 1200 in het bezit kwam van de heerlijkheid Loker. De heren van Loker wierpen vermoedelijk in de 13de eeuw op de oostelijke glooiing van de vallei van de Galooiebeek een motteversterking op, met daarop een houten toren. Nog tijdens de 13de eeuw werd waarschijnlijk een toren in gele baksteen gebouwd. Aan het begin van de 15de eeuw kwam deze heerlijkheid in handen van de familie Hornes. In dezelfde periode werd het materiaal van de oude toren gerecupereerd om een nieuwe constructie te bouwen. Op de Galooie-motte werden omstreeks 1900 door J. Claerhout enkele beperkte opgravingen uitgevoerd. De Nationale Dienst voor Opgravingen verzorgde in 1976-1977 een uitgebreide opgravingscampagne waarbij ondermeer een brandrestengraf ontdekt werd. De motte is gesitueerd op 700 m van het Lokerhof (Dranouterstraat), het eigenlijke centrum van de middeleeuwse heerlijkheid. Een uitgedroogde gracht omsluit de motte die een diameter heeft van ca. 40 m en een hoogte van 4.5 m. De Galooie-motte is een belangrijke landschappelijk herkenningspunt met een grote historische waarde.


Bron     : CORNILLY, J., Monumentaal West-Vlaanderen, Deel I: arrondissementen Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt; Brugge, 2005, p. 55.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Galooie-Mote [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201012 (Geraadpleegd op 12-08-2020)