erfgoedobject

Stedelijke Meisjesschool

bouwkundig element
ID
201051
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201051

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het neoclassicistisch schoolgebouw aan Klein Raamhof werd in 1900 gebouwd als meisjesschool en bewaarschool, naar ontwerp van Charles Van Rysselberghe (1850-1920). Kenmerkend hierbij is dat hij volgens strikte regels van de spaarzaamheid werkte en in de mate van het mogelijke aan de nieuwe vereiste voorwaarden van hygiëne en de desiderata van de pedagogie voldeed.

Het bakstenen gebouw telt negen traveeën en twee bouwlagen onder een laaghellend zadeldak. De voorgevel op een verzorgde plint van arduinen breuksteenblokken is sterk symmetrisch opgevat en wordt gemarkeerd door brede zijrisalieten onder bekronende driehoekige frontons, kenmerkend voor de neoclassicistische richting. Een arduinen puilijst en de bekronende houten kroonlijst op klosjes leggen horizontale accenten. Brede getoogde benedenvensters en gekoppelde bovenvensters op arduinen dorpels en met bewaard origineel witgeschilderd schrijnwerk ritmeren beide registers. De centrale toegangsdeur wordt gemarkeerd door een rechthoekige arduinen omlijsting met geprofileerde omlopende lijst met oren en bekronende druiplijst. Op de latei is het opschrift "meisjesbewaarschool" nog vaag leesbaar. Een getoogd bovenlicht en vlaggenmast bekronen de deur. De witgeschilderde achtergevel met aflijnende kroonlijst op klosjes wordt geritmeerd door dezelfde getoogde deurvensters en vensters op arduinen dorpels. Overal bleef het witgeschilderde originele schrijnwerk bewaard. Het rechter deel van de speelplaats, tussen het schoolgebouw en de recentere vleugel van de refter, werd overdekt door een reeks glazen koepels. Parallel aan het schoolgebouw, tegen de achterwand van de speelplaats bleven de toiletten deels bewaard. Het gebouw met stortbaden werd recent omgevormd tot archiefgebouw. Sinds 1992 wordt het schoolgebouw gebruikt als museum van "De school van toen". Bij deze herbestemming werd het interieur volledig bewaard.

De plattegrond wordt gekenmerkt door een symmetrische aanleg met centrale vier traveeën brede hal met deurvensters naar de speelplaats, links en rechts geflankeerd door een circulatiegang aan de straatzijde en ruime en heldere klas- en bureellokalen aan de speelplaatszijde. Het geheel is overwelfd met geschilderde troggewelven. De originele gele cementtegelvloeren bleven overal bewaard. Ook het binnenschrijnwerk met origineel sluitwerk, de verluchtingsroosters en de wandkasten bleven behouden. In de uiterst linkse travee leidt een hardstenen bordestrap met ijzeren leuning en gietijzeren trappalen naar de bovenverdieping. Op de bovenverdieping geeft een circulatiegang aan de straatzijde toegang tot de vijf klaslokalen.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.
  • BOGAERT C., LANCLUS K., VERBEECK M. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 4nb, Stad Gent. Zuid-West, Bouwen door de eeuwen heen, Gent, 218.
  • STRUYE M. 1973: Karel Van Rysselberghe, architect. Zijn leven en werk (1850-1920), onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG Gent.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002244, Stadsschool
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stedelijke Meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201051 (Geraadpleegd op )