erfgoedobject

Windmolen Decroos

bouwkundig element
ID: 201059   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201059

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Windmolen Decroos
    Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Decroos met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Molentje Decroos
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

In 1905 wordt de molen gebouwd door Kamiel Decroos. De molen, met een hoogte van ongeveer 5 m, werd gebruikt voor het vermalen van tarwe tot meel en het vermalen van gerst en haver tot veevoeder. De kleinschalige productie was bedoeld voor eigen gebruik. Deze ‘hoevemolen’ was een vrij courant verschijnsel in de Vlaamse kuststreek in de loop van de 19de en vroege 20ste eeuw. In 1997 wordt de molen, na stormschade, iets verderop heropgebouwd.


Bron     : CORNILLY, J., Monumentaal West-Vlaanderen, Deel III: arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne; Brugge, 2005, p. 257.
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed

Aanvullende informatie

De omgeving van Molen Decroos wordt gekenmerkt door een open landschap van weiland en akkerland, afgelijnd door wilgenrijen. Ten noorden wordt het gebied begrensd door de Slijkvaart.


Auteurs : Declercq, Daan


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Windmolen Decroos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201059 (Geraadpleegd op 23-05-2019)