erfgoedobject

Franse militaire begraafplaats Sint-Charles de Potyze

bouwkundig element
ID: 201072   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201072

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nabij de huidige begraafplaats bevond zich vóór de oorlog een schooltje. In de aangrenzende tuin werden de doden begraven. De begraafplaats heeft zwaar te lijden onder het verschuiven van de frontlinie.

Vanaf 1919 werd de begraafplaats Saint-Charles de Potyze hersteld en werden geïsoleerde graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen toegevoegd. In de jaren ’30 werden de primitieve houten kruisen vervangen door betonnen exemplaren. In de jaren ‘70 werden die betonnen graftekens vervangen door de huidige grafkruisen.

In de voorbije jaren werden achteraan de begraafplaats graven toegevoegd, die tijdens archeologische opgravingen gevonden werden.

In oktober 1922 werd op initiatief van de stad Ieper een stenen kruis geplaatst op het midden van de begraafplaats. In 1947, naar aanleiding van de 25ste 'verjaardag' van de begraafplaats, werd dit kruis vervangen door de huidige obelisk. De calvariegroep is het werk van beeldhouwer J. Fréour. De beeldengroep werd er opgesteld in 1968 en verwijst naar de vele Bretoenen die in de regio rond Ieper gevallen zijn.

Vierhoekige begraafplaats, met een oppervlakte van 29.900m², aan straatzijde omgeven door een lage bakstenen muur met hardstenen dekstenen, aan de andere zijden door een groenscherm en een omheining. Het centrale pad is deels geplaveid met natuurstenen tegels. Centraal achteraan op de begraafplaats is het massagraf met obelisk. Links vooraan staat een calvariekruis.

Het tweeledig ijzeren toegangshek is gevat tussen twee witte zuilen op een vierkante, geprofileerde sokkel, getooid met gestileerde palmetten. Op de linkerzuil hangt een gedenkplaat. Bovenaan de zuilen is een doorlopende kroonlijst, eronder een bronzen zwaard met punt naar beneden gericht, waarrond een lauriertak slingert. Eronder 'ST CHARLES DE POTYZE’ (links) ‘1914-1918’ (rechts). Bij de ingang staat een wit betonnen kastje met register en bezoekersboek, een informatiebord over de begraafplaats en de beheerders en twee stenen zitbanken. Op de begraafplaats zijn verschillende bloemperken aangelegd, eveneens enkele sparren en berken.

  • BOSTYN F., Im Leben ein Feind, im Tode vereint, in: Open Monumentendag. 10 september 2006. Thema 'Import-Export' in de zuidelijke Westhoek, (brochure).
  • CHIELENS P., The End of a War. Het Einde van een Oorlog. Onuitgegeven document naar aanleiding van de rondleiding op 03/09/2004, in het kader van het colloquium 'Living with history’.
  • DESEYNE A., De Franse aanwezigheid in de sector Ieper tijdens Wereldoorlog I, in: Zonneheem, VII, 1978 (speciaal nummer).
  • DESEYNE A., De vergeten winter 1914-15. Wondelgem, Aleks Deseyne, 1983.
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.
  • KEPANOWSKI G., Présence des armées françaises en Flandres. Guerre de 14-18. Divisions d’infanterie et de cavalerie dans les Flandres françaises et belges, leurs passages entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918. (Engagement, parcours, composition…). Document technique n° 01.. Onuitgegeven document ten behoeve van In Flanders Fields Museum, september 2002.
  • MEUL P., Les cimetières militaires francais en Flandre Occidentale. Ecole Royale Militaire, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1998.

Bron     : Beschermingsdossier: DW002405
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Aanvullende informatie

Achter de obelisk is een ossuarium gelegen, omgeven door een lage rechthoekige muur en voorzien van twee gedenkplaten uit gebroken wit marmer ter herinnering aan 609 onbekende Franse soldaten.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 28-04-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Franse militaire begraafplaats Sint-Charles de Potyze [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201072 (Geraadpleegd op 30-03-2020)