Teksten van Belgian Battery Corner Cemetery

Belgian Battery Corner Cemetery ()

Britse militaire begraafplaats langs de Omloopstraat, nabij het kruispunt met de Frezenbergstraat, op twee kilometer ten zuidwesten van het centrum van Ieper.

Op ‘Belgian Battery Corner’ waren batterijen van de Belgische artillerie opgesteld in 1915, vandaar de naam. Men neemt aan dat het zou gaan om de ‘1e Groupe Régiment d’Artillerie Provisoire’ (97, 98 en 99 batterijen). De begraafplaats werd gestart door de ‘8th Division’ ten gevolge van de Mijnenslag van 7 juni 1917 (hoewel één graf van maart 1916 dateert). De begraafplaats werd voor bijzettingen gebruikt tot oktober 1918, met vooral doden uit de medische post die vlakbij in een boerderij geïnstalleerd was. Bijna de helft van de doden behoorde tot artillerie-eenheden, wat betekent dat de artillerie in deze omgeving sterk actief was. De ‘1st Field Company, Australian Engineers’ en de ‘21st Australian Machine Gun Company’ richtten elk een regimentsgedenkteken op de begraafplaats op, die nu evenwel verdwenen zijn. Volgens het huidige register liggen er 573 militairen begraven (of worden herdacht): het gaat om 431 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 5 niet geïdentificeerd konden worden), 125 doden uit Australië (waarvan 2 niet geïdentificeerd), 7 Canadezen, 2 Indiërs en 8 Nieuw-Zeelanders. Twee Australiërs, wiens graf niet meer teruggevonden kon worden, worden met een ‘special memorial’ herdacht.

De begraafplaats werd ontworpen door E. Lutyens (hoofdarchitect) en J.R. Truelove (uitvoerend architect).

Begraafplaats met onregelmatig grondplan, aangelegd in twee niveaus met een oppervlakte van 3.350m². Vooraan wordt de begraafplaats deels van de straat gescheiden door een gracht, behalve de bakstenen muur bij de toegang. Langs de andere zijden wordt ze omheind door een haag (beuk). Open toegang tussen een gebogen voormuur (beurtelings concaaf en convex) geflankeerd door twee lage, rechthoekige witstenen pijlers, met opschrift: 'Belgian Battery Corner Cemetery 1916-1918'. Aan de voormuur hangen de drie landplaten. Vlakbij de ingang staat de 'Stone of Remembrance'. Het 'Cross of Sacrifice' (type A) staat achteraan (zuidelijke zijde) op de begraafplaats, net op de scheiding tussen de twee niveaus, met trapjes rondom rond het offerkruis. Het bakstenen schuilhuisje staat eveneens achteraan de begraafplaats. Het gebouw is afgewerkt met witte natuursteen, een zadeldak met rode dakpannen, een rondboogopening en rondboogversieringen. Binnenin zijn onder een bepleisterd tongewelf stenen zitbanken en de metalen informatieplaat ondergebracht. De graven liggen onregelmatig verspreid over drie perken. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken en diverse boomtypes.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: Beschermingsdossier DW002420
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Belgian Battery Corner Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125763 (geraadpleegd op )


Belgian Battery Corner Cemetery (Ieper - WOI) ()

Locatie

Gelegen langs de Omloopstraat, tegenover huisnummer 14, nabij het kruispunt met de Frezenbergstraat. De begraafplaats ligt op circa 2km ten zuidwesten van de markt van Ieper en op circa 1km ten westen van het kanaal Ieper-Komen. De omgeving is vlak en deels bebouwd.

Historische achtergrond

Het huis op circa 500m ten westen van de begraafplaats was tijdens de oorlog gekend als 'Belgian Château' (het huidige 'Frezenbergkasteel') en werd gebruikt als hoofdkwartier voor diverse brigades of bataljons.

Op 'Belgian Battery Corner' waren batterijen van de Belgische artillerie opgesteld in 1915, vandaar de naam. Men neemt aan dat het zou gaan om de '1e Groupe Régiment d'Artillerie Provisoire' (97, 98 en 99 batterijen). De begraafplaats werd gestart door de '8th Division' in juni 1917, na de zogenaamde Mijnenslag (hoewel 1 graf van maart 1916 dateert). De begraafplaats werd gebruikt tot oktober 1918, vooral ten gevolge van een medische post die in een boerderij vlakbij gelegerd was. Bijna de helft van de doden behoorden tot artillerie-eenheden, wat betekent dat de artillerie in deze omgeving sterk actief was. De '1st Field Company, Australian Engineers' en de '21st Australian Machine Gun Company' richtten elk een regimentsgedenkteken op de begraafplaats op, die nu evenwel verdwenen zijn.

Beschrijving

Begraafplaats met onregelmatig grondplan, aangelegd in verschillende niveaus met een oppervlakte van 3350m², ontworpen door Sir Edwin Lutyens met de medewerking van Major J.R. Truelove.

Vooraan wordt de begraafplaats behalve een bakstenen voormuur van de straat afgescheiden door een gracht, langs de andere zijden wordt ze omheind door een haag. Midden in de voormuur is een opening met in het midden een witstenen paaltje. De 2 delen van de voormuur zijn beurtelings concaaf en convex en worden aan de toegangsopening afgekant met een rechthoekige witstenen zuil, waarop te lezen staat: 'Belgian Battery Corner Cemetery 1916-1918'. Aan de voormuur hangen de 3 landplaten.

Vlakbij de ingang bevindt zich de 'Stone of Remembrance'. De 'Cross of Sacrifice' is van het type A en bevindt zich achteraan (de Z-kant) van de begraafplaats, net op de scheiding tussen 2 niveaus van de begraafplaats. Rondom rond de 'Cross of Sacrifice' zijn trapjes aangelegd, die de 2 niveaus met mekaar verbinden. Het bakstenen schuilhuisje bevindt zich eveneens achteraan de begraafplaats. Het gebouw is afgewerkt met witte natuursteen, een zadeldak met rode dakpannen en rondbogen. Binnenin zijn zitbanken en hangt de metalen CWGC-infoplaat.

Volgens het huidige register liggen er 573 militairen begraven op 'Belgian Battery Corner Cemetery', onregelmatig verspreid over 3 perken. Het gaat om 431 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 5 niet geïdentificeerd konden worden), 125 doden uit Australië (waarvan 2 niet geïdentificeerd), 7 Canadezen, 2 Indiërs en 8 Nieuwzeelanders. 2 Australiërs, wiens graf niet meer teruggevonden kon worden, worden met een 'special memorial' herdacht.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Belgian Battery Corner Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196093 (geraadpleegd op )