Parochiekerk Sint-Franciscus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Heverlee
Straat Tiensesteenweg
Locatie Tiensesteenweg zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Franciscus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Franciscus

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1912 oprichting van een nieuwe parochie toegewijd aan het Heilig Hart. In hetzelfde jaar werd gestart met de bouw van een meisjesschool waarvan het gelijkvloers werd ingericht als noodkerk. In 1934 werden de eerste stappen gezet voor de bouw van een nieuwe kerk, naar ontwerp van aannemer-architect A. Peynsaert (1893-1966). Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het ontwerp heel waarschijnlijk toe te schrijven is aan de Nederlander Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973).

Vanuit historisch oogpunt vormt de Sint-Franciscuskerk een betekenisvol exponent van de Liturgische Beweging die gericht was op een actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk. Met haar massieve, tot haar essentie herleide baksteenarchitectuur, haar brede hoofdbeuk en tot smalle zijgangen gereduceerde zijbeuken, haar in evidentie gestelde en goed zichtbare koorruimte, met op het altaar gefocuste lichtinval en dit in combinatie met een sfeervolle, ingetogen interieurafwerking illustreert de Sint-Franciscuskerk op treffende wijze deze vernieuwde liturgische gebruikseisen.

Enig Belgisch voorbeeld van een kerkgebouw gerealiseerd door de bekende Nederlandse architect A.J. Kropholler (1881-1973) die het “moderne” bouwprogramma op markante en eigenzinnige wijze wist te vertalen in een intimistische gebedsruimte, uitgevoerd in de hem typerende, moderne en tezelfdertijd traditionalistische baksteenarchitectuur van een sobere, tijdloze monumentaliteit getuigt.

Bron: Beschermingsdossier DB002254

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heverlee

Heverlee (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.