Teksten van Hospital Farm Cemetery

Hospital Farm Cemetery (2008)

Gelegen in een weide naast boerderij Hospitaalstraat 33, op twee kilometer ten zuidwesten van Elverdinge. Te bereiken via een pad doorheen de weide. De begraafplaats wordt omgeven door een sloot en een vijver. Rondom rond staan knotwilgen en populieren.

Historiek

Hospital Farm Cemetery is genoemd naar een boerderij die van oudsher 'Hospitaalhoeve' genoemd werd en tijdens de oorlog fungeerde als medische post. De 'Hospitaalhoeve' dankte in feite haar naam aan de Johannieter Ridderorde, de Hospitaalridders, die eigenaar waren van het goed. De oude gebouwen van de hoeve werden tijdens een bombardement op 17 juni 1916 in de as gelegd.

De begraafplaats werd vooral in 1915 en 1917 gebruikt door regimenten en batterijen die aan de gevechten rond Ieper deelnamen. De begraafplaats lag tijdens Eerste Wereldoorlog vlak naast een spoorlijn (van de Peselhoek naar Ieper).

Op Hospital Farm Cemetery liggen 115 Britten begraven, waarvan er vier niet geïdentificeerd konden worden. Eén dode, met name Marcel Top, was een Belg, afkomstig uit Oostvleteren: hij was naar verluidt op Hospital Farm tewerkgesteld en raakte getroffen door een obus.

De aanleg van de begraafplaats is van de hand van N.A. Rew.

Beschrijving

Kleine, nagenoeg rechthoekige begraafplaats, met schuine voorzijde en aan de noordwestkant een gebogen muur achter het 'Cross of Sacrifice' (type A1). Het terrein helt naar het noordoosten af naar een vijver. De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muur, deels door een gracht met afrastering waarlangs een haag (beuk) aangeplant is. Via een brugje kan het toegangshekken bereikt worden. Op de bakstenen pijlers staat het opschrift: 'Hospital Farm British Cemetery'. Hier zijn het registerkastje en de metalen informatieplaat op een lage, schuine tafel terug te vinden. Er zijn geen landplaten aanwezig. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken en struiken langs de bermen.

De grafstenen liggen vrij onregelmatig geschikt over één perk. De grafsteen van het burgerslachtoffer is, anders dan de klassieke ‘headstones’, rechthoekig met bovenaan twee uitgespaarde hoeken.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website)
  • CHIELENS P. s.d.: De POP Route. Fietsen achter het front. Poperinge.
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002418, Britse militaire begraafplaatsen te Ieper (Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Vlamertinge) (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2008


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Hospital Farm Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125869 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Hospital Farm Cemetery (Elverdinge - WOI) (2005)

Locatie

Gelegen in weide naast boerderij Hospitaalstraat 33, op 2 km ten zuidwesten van Elverdinge. Te bereiken via weide, waar in de zomer koeien grazen (geen aangelegd pad). Omgeving is licht heuvelachtig plattelandsgebied.

Historische achtergrond

'Hospital Farm Cemetery' is genoemd naar een boerderij die van oudsher 'Hospitaalhoeve' genoemd werd, en tijdens de oorlog fungeerde als medische post. De 'Hospitaalhoeve' dankte in feite haar naam aan de Johannieter Ridderorde, de Hospitaalridders, die van oudsher eigenaar waren van het goed. De oude gebouwen van de hoeve werden tijdens een bombardement op 17/6/1916 in as gelegd. De begraafplaats werd vooral in 1915 en 1917 gebruikt door regimenten en batterijen die aan de gevechten rond Ieper deelnamen. De begraafplaats lag tijdens de Eerste Wereldoorlog vlak naast een spoorlijn (van de Peselhoek naar Ieper). Eén van de doden op de begraafplaats, met name Marcel Top, was een Belg, afkomstig uit Oostvleteren: hij was naar verluidt op Hospital Farm tewerkgesteld en raakte getroffen door een obus.

Beschrijving

Kleine rechthoekige begraafplaats, ontworpen door N.A. Rew, met een licht afhellend terrein. De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muurtje met zuiltjes, deels door een afrastering waarlangs een haag aangeplant is. Via een bruggetje kan de toegang van de begraafplaats bereikt worden. De 2 bakstenen toegangszuiltjes vermelden: 'Hospital Farm British Cemetery'. Vlakbij de toegang bevindt zich het registerkastje en de CWGC-infoplaat op een lage, schuine tafel. Er zijn geen landplaten aanwezig. De 'Cross of Sacrifice' is van het kleinste type (A1) en bevindt zich centraal achteraan op de begraafplaats (noordwestkant).

De grafstenen liggen vrij onregelmatig geschikt over 1 perk. Op Hospital Farm Cemetery liggen 115 Britten begraven, waarvan er 4 niet geïdentificeerd konden worden, naast 1 Belg of Fransman.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • CHIELENS Piet s.d.: De POP Route. Fietsen achter het front, Poperinge, IPS.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.
  • Je was erbij [online] http://jewaserbij.wo1.be/WO1Detail.aspx?genericid=446 (geraadpleegd op 1 juni 2017)

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2005


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Hospital Farm Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195850 (geraadpleegd op 13-04-2021)