erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 20114   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20114

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Merkwaardig hoekhuis van drie bouwlagen met twee gevels van twee traveeën en een afgeschuinde hoektravee, met zadeldak (leien) gedateerd 1884. Bakstenen lijstgevel horizontaal geritmeerd door de talrijke omlopende hardstenen banden en de vele sierankers. Plint van breuksteen met afschuining. Licht uitspringende centrale hoektravee opeenvolgend gemarkeerd door het zwaar omlijste benedenvenster met balustrade en kroonlijst boven gevelsteen met opschrift: "'t Huis van den toren ende oock van den hoeck". Omlijst deurvenster erboven voorzien van balkon met gebombeerde leuning; bekroning door middel van een driehoekig fronton op consooltjes; daarachter een achtkantig torentje verlicht door vier met hout omlijste vensters en bekroond met een ingesnoerde spits (leien). Voorts rechthoekige vensters met verspringende booglijst. Geledingen horizontaal gemarkeerd door omlopende banden van tweekleurige baksteen met ruitmotieven. Fries onder de omlopende houten kroonlijst met een gelijkaardige band van ovalen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20114 (Geraadpleegd op 23-10-2019)