Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnhoflaan
Locatie Begijnhoflaan 121, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Merkwaardig hoekhuis van drie bouwlagen met twee gevels van twee traveeën en een afgeschuinde hoektravee, met zadeldak (leien) gedateerd 1884. Bakstenen lijstgevel horizontaal geritmeerd door de talrijke omlopende hardstenen banden en de vele sierankers. Plint van breuksteen met afschuining. Licht uitspringende centrale hoektravee opeenvolgend gemarkeerd door het zwaar omlijste benedenvenster met balustrade en kroonlijst boven gevelsteen met opschrift: "'t Huis van den toren ende oock van den hoeck". Omlijst deurvenster erboven voorzien van balkon met gebombeerde leuning; bekroning door middel van een driehoekig fronton op consooltjes; daarachter een achtkantig torentje verlicht door vier met hout omlijste vensters en bekroond met een ingesnoerde spits (leien). Voorts rechthoekige vensters met verspringende booglijst. Geledingen horizontaal gemarkeerd door omlopende banden van tweekleurige baksteen met ruitmotieven. Fries onder de omlopende houten kroonlijst met een gelijkaardige band van ovalen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhoflaan

Begijnhoflaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.