Teksten van Zillebeke Churchyard

Zillebeke Churchyard ()

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werden de omgekomen militairen vaak begraven op bestaande kerkhoven, zoals hier in Zillebeke het geval was. Het kerkhof van Zillebeke werd vooral in 1914 gebruikt. Hier werden onder meer veertien militairen van de 'Foot Guards' en de 'Household Cavalry' begraven. Na de wapenstilstand werden de Franse graven verwijderd. Omdat er zoveel hogere officieren op dit kerkhof begraven liggen, die vaak tot de adel behoorden, wordt vaak gesproken over 'Aristocrats Cemetery'.

De graven van Alexis de Gunzburg en van John H.G. Lee Steere bestaan merkwaardig genoeg uit private grafstenen in plaats van de gebruikelijke 'headstones'. 2nd Lt. Baron Alexis G. de Gunzburg, behorende tot het '11th Hussars (Royal Horse Guards)', was in België aangekomen op 6 oktober 1914. Hij was van Russische afkomst, was in Parijs geboren, maar had zich tot Brit laten naturaliseren om dienst te kunnen nemen bij het Britse leger. Toen de oorlog uitbrak, studeerde hij te Eton. Hij was als tolk werkzaam bij de 'Royal Horse Guards', toen hij op 6 november 1914 in Zillebeke werd gedood. Zijn moeder, Baronne Henriette de Gunzburg, schonk de tweede klok in de kerk van Zillebeke, die nu de naam 'Alexis' draagt. Lt. John Henry Gordon Lee Steere was geboren op 14 juni 1985. Hij behoorde tot het '2nd Grenadier Guards' en kwam om op 17 november 1914. Twee dagen ervoor was hij tot luitenant gepromoveerd. Hij wordt eveneens herdacht op een gedenkplaats in de kerk.

Het Britse militaire ereperk op het kerkhof van Zillebeke is ongeveer 740m² groot en bevat de graven van 22 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en van 10 Canadese militairen. Twee Britten en vier Canadezen konden niet meer geïdentificeerd worden. Twee graven raakten vernield door het latere oorlogsgeweld en worden herdacht met 'special memorials', vooraan op de begraafplaats. Twee andere graven zijn niet opgetrokken met de klassieke 'headstone', die zo typisch is voor de Britse begraafplaatsen, maar liggen heel uitzonderlijk begraven onder een privaat graf.

Dit ereperk werd aangelegd door W.H. Cowlishaw. De graven staan in een grasveld die voor een deel omgeven wordt door een haag (coniferen), deels door een muur uit gele baksteen met ezelsrug (zie kerkhofmuur). In deze omheiningsmuur is een zitbank uitgewerkt. Er staan vier moerascipressen, terwijl de graven getooid worden met bloemperken.

  • DEGRANDE W. 1998: Zillebeke Churchyard doorgelicht, Shrapnel, augustus, 47.
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.
  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).

Bron: Beschermingsdossier DW002419
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Zillebeke Churchyard [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125914 (geraadpleegd op )


Zillebeke Churchyard (Zillebeke - WOI) ()

Locatie

Ten noorden van de kerk van Zillebeke bevindt zich het Britse militaire ereperk “Zillebeke Churchyard”. Tussen dit perk en de toegang van de kerk bevindt zich het oorlogsmonument. Op het deel van het kerkhof ten zuidoosten van de kerk bevindt zich de campanile. In het portaal van de kerk bevindt zich de kast met diverse gedenkplaten. In de kerk zelf zijn 2 brandglasramen die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog. Tenslotte is er de klok “Alexis” in de kerktoren.

Historische achtergrond

Het kerkhof van Zillebeke werd vooral in 1914 gebruikt. Hier werden onder meer 14 militairen van de 'Foot Guards' en de 'Household Cavalry' begraven. Na de wapenstilstand werden de Franse graven verwijderd. Omdat er zoveel hogere officieren op dit kerkhof begraven liggen, die vaak tot de adel behoorden, wordt vaak gesproken over 'Aristocrats Cemetery'. Het graf van Alexis de Gunzburg en van John H.G. Lee Steere zijn private grafstenen.

2nd Lt. Baron Alexis G. de Gunzburg, behorende tot het '11th Hussars (Royal Horse Guards)', was in België aangekomen op 6 oktober 1914. Hij was van Russische afkomst, was in Parijs geboren, maar had zich tot Brit laten naturaliseren om dienst te kunnen nemen bij het Britse leger. Toen de oorlog uitbrak, studeerde hij te Eton. Hij was als tolk werkzaam bij de 'Royal Horse Guards', toen hij op 6 november 1914 in Zillebeke werd gedood. Hij ligt begraven onder een privaat graf (platte graftombe in grijze hardsteen). Zijn moeder, Baronne Henriette de Gunzburg, schonk de tweede klok in de kerk van Zillebeke, die nu de naam 'Alexis' draagt.

Lt. John Henry Gordon Lee Steere was geboren op 14 juni 1885. Hij behoorde tot het '2nd Grenadier Guards' en kwam om op 17 november 1914. Twee dagen ervoor was hij tot luitenant gepromoveerd. Hij wordt eveneens herdacht op een gedenkplaat in de kerk.

Beschrijving

Het Britse militaire ereperk op het kerkhof van Zillebeke is circa 740 m² groot en bevat de graven van 22 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en van 10 Canadese militairen. 2 Britten en 4 Canadezen konden niet meer geïdentificeerd worden. 2 graven raakten vernield door het oorlogsgeweld en worden herdacht met 'special memorials', vooraan op de begraafplaats. 2 andere graven zijn niet opgetrokken met de klassieke 'headstone', die zo typisch is voor de Britse begraafplaatsen, maar liggen begraven onder een privaat graf. Dit ereperk werd aangelegd door W.H. Cowlishaw.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • DEGRANDE Wim 1996: Zillebeke Churchyard doorgelicht, Shrapnel juli.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Zillebeke Churchyard [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195881 (geraadpleegd op )