erfgoedobject

Hooge Crater Cemetery

bouwkundig element
ID
201163
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201163

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hooge Crater Cemetery ligt langs de Meenseweg, tegenover het Hooge Crater Museum (Meenseweg 467), in een heuvelachtige omgeving met een panoramisch zicht in zuidelijke richting, met zicht op Hill 62 en Sanctuary Wood.

Historische beschrijving

Gedurende de oorlog zou zwaar gevochten worden in de omgeving van Hoge, dat door zijn hoogteligging een strategisch interessante positie voor beide partijen was. Er werden tijdens deze acties ook mijnladingen onder de vijandelijke posities geplaatst, die vervolgens op een welbepaald tijdstip tot ontploffing werd gebracht. De grootste was ongetwijfeld de 'Hooge-krater' van 19 juli 1915, die door de Britten onder de Duitse stellingen was geslagen. Deze 'Hooge-krater' had een doorsnede van 40 meter en een diepte van 6 meter. De kraterwand bestond uit 5 meter hoog opgeworpen aarde en was door beide kampen een gegeerde schuilplaats, die veel mogelijkheden bood. De krater werd in de jaren ’20 opgevuld. De cirkelvormige diepte rondom de 'Stone of Remembrance' op Hooge Crater Cemetery wil refereren naar deze en andere mijnkraters die in de omgeving werden geslagen.

Hooge Crater Cemetery werd gestart in oktober 1917, door de 'burial officer' van de 7de divisie. De begraafplaats bevatte 76 graven (= perk I, rijen A tot D), toen het tijdens het Duitse Lente-offensief (april 1918) opnieuw in Duitse handen viel. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met zo’n 5.800 graven uit slagvelden en kleinere begraafplaatsen rondom Zillebeke, Zandvoorde en Geluveld. 

Er wordt aangenomen dat er in het collectief graf in perk II, rij G, 23 doden liggen. Zodoende zouden er 5.922 militairen begraven of herdacht worden, waarvan er 3.578 mannen (ofwel 60%) niet geïdentificeerd konden worden. Volgens het huidige register gaat het aldus om 5.183 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan 3.321 ongeïdentificeerd), 513 doden uit Australië (waarvan 178 ongeïdentificeerd), 105 doden uit Canada (waarvan 36 ongeïdentificeerd) en 121 doden uit Nieuw-Zeeland (waarvan 43 ongeïdentificeerd). Er zijn 'special memorials' opgericht voor 31 doden uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, die vermoedelijk onder de naamloze grafstenen liggen. Op 14 ‘special memorials’ en een 'duhallow block' worden 12 Britten herdacht, die op 'La Chappelle Farm' begraven lagen, maar wiens graf niet meer teruggevonden kon worden. Ook twee Britten, wiens graf verloren ging op 'Kruiseecke German Cemetery', worden hier via een 'special memorial' herdacht.

De volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht :

 • BASS WOOD CEMETERIES No. 1 and No. 2 (Zillebeke): Deze begraafplaats bevond zich aan de oostzijde van de Bassevillebeek op 800m ten zuiden van 'Herenthage Chateau'. Ze bevatte de graven van 48 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die vielen tussen december 1917 en maart 1918.
 • KOELENBERG GERMAN CEMETERIES (Geluwe): Deze begraafplaats bevond zich aan de zuidkant van de Meenseweg. Ze bevatte de graven van 10 militairen uit het Verenigd Koninkrijk
 • K.O.S.B. CEMETERY (Geluwe): Deze begraafplaats lag langs de Meenseweg op 800m ten westen van Geluwe. Hier lagen 18 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven die vielen tijdens en na de verovering van Geluwe door de '34th Division' in oktober 1918. 10 van hen behoorden tot de '1st/5th K.O.S.B. (King’s Own Scottish Borderers)'.
 • LA CHAPELLE FARM (Zillebeke): Deze begraafplaats lag tussen 'Chester Farm' en 'Blauwepoort Farm'. Er werden 17 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven in februari en maart 1915.
 • MENIN ROAD PILLBOX CEMETERY (Zillebeke) Deze begraafplaats lag tussen 'Herenthage Chateau' en Geluveld. Er werden 20 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven in oktober 1917.
 • NIEUWE KRUISEECKE CABARET CEMETERY (Geluveld) : Deze begraafplaats situeerde zich aan de zuidkant van de Meenseweg. In oktober 1918 werden er 21 militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven en 1 uit Canada.
 • PILLBOX CEMETERY (Zonnebeke): Deze begraafplaats lag 450m ten noordoosten van het gehucht Westhoek. Ze werd in oktober 1917 gebruikt voor de bijzetting van 34 militairen uit Australië, 26 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit Canada en 1 uit het ‘British West Indies Regiment’.
 • SANCTUARY WOOD OLD BRITISH CEMETERY (Zillebeke): Deze begraafplaats bevond zich in het Sanctuary Wood ten noordoosten van de huidige begraafplaats Sanctuary Wood Cemetery. Van 1915 tot 1917 werden er 50 militairen uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan 30 ongeïdentificeerde doden) en 4 uit Canada begraven.
 • TOWER HAMLETS CEMETERY (Geluveld): Deze begraafplaats bevond zich tussen Geluveld en Bass Wood ten westen van een rij bunkers met de naam 'Tower Hamlets'. Ze bevatte de graven van 36 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die omkwamen tijdens de winter 1917-1918.
 • WESTHOEK RIDGE SMALL CEMETERY (Zonnebeke): Deze begraafplaats bevond zich bij het gehucht Westhoek "near the Area Commandant's pillbox and the A.D.S.". Ze werd gebruikt in de herfst van 1917 en bevatte de graven van 16 militairen uit Australië en 6 uit het Verenigd Koninkrijk.

De begraafplaats is ontworpen door E. Lutyens (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).

Kenmerken

Langwerpige begraafplaats, met een oppervlakte van circa 14.260m² en een afhellend terrein. Het voorste deel, met de 'Stone of Remembrance', het 'Cross of Sacrifice' en de twee schuilgebouwen, is afgescheiden van de eigenlijke begraafplaats. Aan straatzijde wordt de begraafplaats omheind door een hulsthaag. De 'Stone of Remembrance' staat in een ronde diepte, die afgebakend is met een bakstenen muurtje, afgedekt met witte natuursteen. Op dezelfde as staat het 'Cross of Sacrifice' (type A), aan weerszijden geflankeerd door een bakstenen schuilgebouw met onder meer trappen, een rondbogige doorgang, een dubbele zuilengalerij en een zadeldak uit witte natuursteen. In deze schuilgebouwen zijn onder het bakstenen tongewelf de landplaat in een rondbogige nis, de metalen informatieplaat evenals het registerkastje terug te vinden. De graven liggen verspreid over 23 perken. Er zijn veel collectieve graven terug te vinden. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken (waaronder rododendron) en bomen (berk, linde en donkere eik).

 • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
 • BOSTYN F. 1998: De vergeten oorlog onder de Salient. Bijdrage tot de geschiedenis van de Tunnelling Companies in Vlaanderen (1915-1918), Katholieke Universiteit Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling.
 • COOMBS R. 2001: Before endeavour fades. A guide to the battlefields of the First World War, London.
 • HOLT T. & V. 2003: Major & Mrs Holt, Battlefield Guide to the Ypres Salient, London.
 • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.

Bron: Beschermingsdossier DW002419
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hooge Crater Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201163 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.