Teksten van Maple Copse Cemetery

Maple Copse Cemetery

De naam 'Maple Copse' werd gegeven aan een kleine aanplanting ten oosten van het dorp Zillebeke en juist ten westen van Sanctuary Wood. In de onmiddellijke omgeving van de begraafplaats stonden 'advanced dressing stations' (vooruitgeschoven verbandposten) opgesteld. Er werden veel bijzettingen verricht voor en tijdens de Slag om Mount Sorrel (juni 1916). Tijdens en na die slag, waarbij de Canadese 3de divisie zware verliezen leed, werden de sporen van de meeste graven uitgewist.

De begraafplaats ten noorden van het bosje was gekend tijdens de oorlog, maar van de oorspronkelijke doden konden er na de oorlog slechts 78 gelokaliseerd worden. Enkel 26 van deze graven konden geïdentificeerd worden. Maar liefst 230 militairen, wiens graf vernield raakte en niet meer teruggevonden kon worden, worden er herdacht met 'special memorials'.

In het totaal worden hier 256 geïdentificeerde en 52 niet-geïdentificeerde doden begraven of herdacht, waaronder 154 afkomstig van het Verenigd Koninkrijk (waarvan 40 niet geïdentificeerd) en 154 Canadezen (waarvan 12 niet geïdentificeerd). Het ontwerp van de begraafplaats is het werk van E. Lutyens (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).

Begraafplaats met rechthoekig grondplan (circa 4880 m² groot). Het terrein van de begraafplaats is genivelleerd en wordt omgeven door een gracht waarvan de oevers verstevigd zijn door natuurstenen muurtjes. Het toegangsgebouw, opgetrokken uit groengrijze en witte natuursteen, heeft onder meer een rondbogige doorgang, een kroonlijst en plat dak. Opzij van de doorgang staan er aan de binnenkant 2 zuilen. In dit toegangsgebouw zijn de metalen informatieplaat, de landplaten en het registerkastje ondergebracht. De zijkanten van het toegangsgebouw fungeren als dienstgebouw. Het 'Cross of Sacrifice' (type A) staat centraal achteraan. Er zijn 2 zitbanken uit witte natuursteen.

Behalve 78 onregelmatig verspreide graven worden de meeste doden hier herdacht met 'special memorials', die netjes per 2 rijen op regelmatige wijze gerangschikt zijn. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken en bomen (onder meer esdoorn en moerascipres). Vóór de begraafplaats staan eiken, populieren en een zitbank.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT M., The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.

Bron: Beschermingsdossier DW002419
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2009

Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Maple Copse Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125921 (geraadpleegd op 25-10-2020)


Maple Copse Cemetery (Zillebeke - WOI)

Locatie

Gelegen langs de Schachteweidestraat, circa 500m ten westen van Sanctuary Wood en circa 1 km ten oosten van Zillebeke-dorp. Omgeving bestaat deels uit bos, deels uit weiland en is licht heuvelachtig.

Historische achtergrond

De naam 'Maple Copse' werd gegeven aan een kleine aanplanting ten oosten van het dorp en juist ten westen van Sanctuary Wood. In de onmiddellijke omgeving van de begraafplaats stonden 'Advanced Dressing Stations' (medische posten) opgesteld. Er werden veel bijzettingen verricht voor en na de gevechten van de slag om Mount Sorrel (juni 1916). Tijdens en na die slag, waarbij de Canadese 3de divisie zware verliezen leden, werden de sporen van de meeste graven uitgewist.

De begraafplaats ten noorden van het bosje was gekend tijdens de oorlog, maar van de oorspronkelijke doden konden er na de oorlog slechts 78 gelokaliseerd worden. Enkel 26 van deze graven konden geïdentificeerd worden. Maar liefst 230 militairen, wiens graf vernield raakte en niet meer teruggevonden kon worden, worden herdacht met 'special memorials'.

Beschrijving

Begraafplaats met rechthoekig grondplan (circa 4880 m² groot), ontworpen door Edwin Lutyens (architect) en N.A. Rew (hulparchitect). Het terrein van de begraafplaats is genivelleerd en wordt omgeven door een gracht waarvan de oevers verstevigd zijn door natuurstenen muurtjes. Het toegangsgebouw is opgetrokken uit ruwe grijsbruine natuursteen, afgewerkt met witte natuursteen. Het plafond bestaat uit een rondboog, dat aan de kant van de begraafplaats steunt op 2 witte zuilen. In dit toegangsgebouw bevinden zich de CWGC-infoplaat, de landplaten en het registerkastje. De zijkanten van het toegangsgebouw fungeren als dienstgebouw. De 'Cross of Sacrifice', van het type A, staat centraal achteraan de begraafplaats.

Behalve 78 onregelmatig verspreide graven (waarvan er 26 konden geïdentificeerd worden), worden de meeste doden hier herdacht met 'special memorials', die netjes per 2 rijen op regelmatige wijze gerangschikt zijn. In het totaal worden hier 256 geïdentificeerde en 52 niet-geïdentificeerde doden begraven/herdacht, waaronder 154 afkomstig van het UK (waarvan 40 niet geïdentificeerd) en 154 Canadezen (waarvan 12 niet geïdentificeerd).

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.
  • Wereldoorlog I in de Westhoek [online] http://www.wo1.be

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2003

Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Maple Copse Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195884 (geraadpleegd op 25-10-2020)