Teksten van Railway Dugouts Burial Ground

Railway Dugouts Burial Ground

In april 1915 werd gestart met de aanleg van de begraafplaats naast 'Transport Farm'. De namen 'Transport Farm' en 'Railway Dugouts' (er waren schuilplaatsen in de vlakbij gelegen spoorwegbedding) worden door elkaar gebruikt.

In 1916 en 1917 zouden hier vele doden begraven worden, toen op de boerderij en in de schuilplaatsen in de spoorwegbedding vooruitgeschoven verbandposten ('advanced dressing stations') waren geïnstalleerd. De perken werden vrij willekeurig aangelegd. Vooral in de zomer van 1917 werd een groot aantal graven vernietigd door artillerievuur. Tegen het einde van de oorlog zouden hier 1705 militairen begraven zijn. Na de wapenstilstand werden graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen naar hier overgebracht. 261 bekende graven, die door artillerievuur werden vernietigd, worden via 'special memorials' herdacht.

Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van E. Lutyens (hoofdarchitect) en J.R. Truelove (uitvoerend architect).

Volgens het huidig register liggen er nu 2463 mensen, waarvan er 431 niet geïdentificeerd konden worden en waarvan er 261 met een 'special memorial' worden herdacht. 72 doden uit 'Valley Cottages Cemetery' en 'Transport Farm Annexe', wiens graven vernield werden tijdens de oorlog, worden eveneens via 'special memorials' en een 'duhallow block' herdacht. In het totaal zou het gaan om 1342 geïdentificeerde en 320 niet-geïdentificeerde doden uit het Verenigd Koninkrijk, 134 geïdentificeerde en 20 niet-geïdentificeerde Australiërs, 551 geïdentificeerde en 85 niet-geïdentificeerde Canadezen, 1 geïdentificeerde en 3 niet-geïdentificeerde Indiërs, 1 geïdentificeerde en 2 niet-geïdentificeerde Nieuw-Zeelanders en 3 geïdentificeerde en 1 niet-geïdentificeerde Duitsers.

De graven die na de oorlog hier werden toegevoegd, zijn onder meer afkomstig van:

  • VALLEY COTTAGES CEMETERY (Zillebeke): Deze begraafplaats lag tussen een groep gebouwtjes langs de 'Observatory Road' die oostwaarts vanuit het dorp van Zillebeke vertrok. Ze bevatte de graven van 111 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Een groot deel van deze graven werd door artillerievuur vernield: deze doden worden nu met 'special memorials' herdacht.
  • TRANSPORT FARM ANNEXE: Deze begraafplaats lag op 100m ten zuidoosten van Railway Dugouts Cemetery, langs de weg naar Verbrandenmolen. De graven van deze begraafplaats werden overgebracht naar Perth Cemetery (China Wall), Zillebeke. Het graf van 1 officier dat niet meer gelokaliseerd kon worden, wordt hier met een 'special memorial' herdacht.

Beschrijving

Grote begraafplaats van circa 16.350m², met onregelmatige vorm, in meerdere niveaus aangelegd. Het geheel is omsloten door een muur uit grijsgroene natuursteen, afgedekt met witte natuursteen (behalve aan de vijver). Aan straatzijde is de omheiningsmuur gebogen tussen de 2 toegangsgebouwen die uit witte natuursteen zijn vervaardigd, met klein schilddak en rondbogige doorgang. Op de omheiningsmuur zijn de landplaten aangebracht, evenals het opschrift ‘1915 Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm) 1918’. In de toegangspaviljoenen zijn de metalen informatieplaat, het registerkastje en zitbanken aanwezig.

Vooraan op de begraafplaats is een cirkelvormig terras waarop de 'Stone of Remembrance' en een dubbele rij 'special memorials' in een ronde staan. Ten noordwesten van dit terras ligt een tweede groep 'special memorials' in een dubbele cirkel opgesteld bij een 'duhallow block'. Het 'Cross of Sacrifice' (type B) staat bij de vijver. De graven zijn verdeeld over 8 perken en staan grotendeels vrij onregelmatig geschikt. De begraafplaats wordt rijkelijk getooid met bloemperken, struiken en bomen, waaronder treurwilgen (bij het offerkruis), eiken, berken (onder meer bij 'Stone of Remembrance'), paardenkastanjes en moerascipressen. In de zuidelijke hoek is een groen dienstgebouw opgetrokken.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.
  • Wereldoorlog I in de Westhoek, geraadpleegd op 17 januari 2014.

Bron: Beschermingsdossier DW002419
Auteurs:  Decoodt, Hannelore


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Railway Dugouts Burial Ground [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125922 (geraadpleegd op 08-03-2021)


Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm) (Zillebeke - WOI)

Locatie

“Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm)” ligt langs de Komenseweg, naast de “Pollepelhoeve” (huisnummer 30), op circa 200m ten zuidwesten van Zillebeke-vijver, en op circa 1200m ten westen van het dorp van Zillebeke. Ten zuiden van de begraafplaats ligt de bedding van de spoorweg Ieper-Komen. Op circa 1km ten westen van de begraafplaats ligt “Shrapnel Corner”, het kruispunt van de Rijselseweg met de Kemmelseweg en de Komenseweg. In de weide tegenover de begraafplaats ligt een Britse betonconstructie. Omgeving is vrij landelijk en vrij vlak.

Historische achtergrond

In april 1915 werd gestart met de aanleg van de begraafplaats naast 'Transport Farm'. De namen 'Transport Farm' en 'Railway Dugouts' (er waren schuilplaatsen in de vlakbij gelegen spoorwegbedding) worden door elkaar gebruikt. Vooral in 1916 en 1917 zouden hier vele doden begraven worden, toen op de boerderij en in de schuilplaatsen in de spoorwegbedding medische posten ('Advanced Dressing Stations') waren geïnstalleerd. De perken werden vrij willekeurig aangelegd. Vooral in de zomer van 1917 werd een groot aantal graven vernietigd door artillerievuur. Tegen het einde van de oorlog zouden hier 1705 militairen begraven zijn. Na de wapenstilstand werden graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen naar hier overgebracht. 261 bekende graven, die door artillerievuur werden vernietigd, werden via 'special memorials' herdacht.

De graven die na de oorlog hier werden bijgelegd, zijn onder meer afkomstig van:

  • VALLEY COTTAGES CEMETERY (Zillebeke) Deze begraafplaats bevond zich tussen een groep gebouwtjes langs de 'Observatory Road' die oostwaarts vanuit het dorp van Zillebeke vertrok. Ze bevatte de graven van 111 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Een groot deel van deze graven werd door artillerievuur vernield en worden nu met 'special memorials' herdacht.
  • TRANSPORT FARM ANNEXE Deze begraafplaats lag op 90 m ten zuidoosten van Railway Dugouts Cemetery langs de weg naar Verbrandenmolen. De graven van deze begraafplaats werden overgebracht naar Perth Cemetery (China Wall), Zillebeke. Het graf van 1 officier dat niet meer gelokaliseerd kon worden, wordt hier met een 'special memorial' herdacht.

Beschrijving

Grote begraafplaats van circa 16.350 m², met onregelmatige vorm, ontworpen door Sir Edwin Lutyens, met medewerking van Major J.R. Truelove als 'assistant architect'. De begraafplaats werd in meerdere niveaus aangelegd. Het geheel is omsloten door een muur uit grijsgroene natuursteen, afgedekt met witte boordsteen (behalve aan de vijver, waarrond geen muur werd gebouwd). Vooraan is een dubbele ingang, deel uitmakend van een cirkelvormig terras waarop de 'Stone of Remembrance' en een dubbele rij 'special memorials' staan. De 2 toegangsgebouwen zijn opgetrokken uit witte natuursteen, met een rondbogige doorgang. Ze bevatten het registerkastje, de CWGC-infoplaat en zitbanken. De omheiningsmuur daartussen volgt de ronding van het terras en bevat de teksten van de landplaat, onder de naam en de jaartallen van de begraafplaats (1915-1918). Ten noordwesten van het cirkelvormig terras rond de 'Stone of Remembrance' is eveneens een groep 'special memorials' in een dubbele cirkel opgesteld werden. Het 'Cross of Sacrifice', type B, staat nabij de vijver. Achteraan is een schuilgebouwtje in grijsgroene natuursteen. De begraafplaats wordt getooid met bomen, waaronder treurwilgen en zilverberken.

De graven en 'special memorials' zijn verdeeld over 8 perken en grotendeels onregelmatig geschikt. Volgens het huidig register worden er nu 2463 mensen begraven of herdacht, waarvan er 431 niet geïdentificeerd konden worden en 261 met een 'special memorial' worden herdacht. 72 doden uit 'Valley Cottages Cemetery' en 'Transport Farm Annexe', wiens graven vernield werden tijdens de oorlog, worden eveneens via 'special memorials' en een 'Duhallow Block' herdacht.

In het totaal zouden er dus 1342 geïdentificeerde en 320 niet-geïdentificeerde doden uit het Verenigd Koninkrijk liggen, naast 134 geïdentificeerde en 20 niet-geïdentificeerde Australiërs, 551 geïdentificeerde en 85 niet-geïdentificeerde Canadezen, 1 geïdentificeerde en 3 niet-geïdentificeerde Indiërs, 1 geïdentificeerde en 2 niet-geïdentificeerde Nieuw-Zeelanders en 3 geïdentificeerde en 1 niet-geïdentificeerde Duitsers.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.
  • Wereldoorlog I in de Westhoek [online] http://www.wo1.be

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2003


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Railway Dugouts Burial Ground [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195894 (geraadpleegd op 08-03-2021)