erfgoedobject

Waterzuiveringsstation

bouwkundig element
ID
201180
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201180

Juridische gevolgen

Beschrijving

De badplaatsen Duinbergen (1901) en Het Zoute (1908-1909) worden ontwikkeld in het begin van de 20ste eeuw op initiatief van respectievelijk de "Société Anonyme de Duinbergen" en de "Société Anonyme Compagnie Immobilière Le Zoute". Zo worden Duinbergen en Het Zoute als typische "tuinbadplaatsen" uitgebouwd met uitgesproken pittoresk en -vooral wat Het Zoute betreft- residentieel karakter. In het interbellum, wordt de villabouw er in hoog tempo verder gezet. Dit leidt reeds vóór 1928 in Het Zoute tot de aangevoelde noodzaak het afvalwater te zuiveren met dien verstande dat dit als een staaltje van progressief technologisch- en milieudenken moet worden beschouwd.

Het gaat hier namelijk over één van de eerste waterzuiveringsstations voor afvalwater in Europa en het oudste van het land. Het waterzuiveringsstation werd al vóór W.O. I door Ir Putzeys gepland. In 1928 nam het gemeentebestuur de bouwmaatschappij over en bouwde het station volgens het ontwerp van Ir Cauterman en de Nederlandse specialist Ir Kessener en dit naar Engels voorbeeld. Het werd in 1931 in werking gesteld. Het werd in 1948 enigszins omgevormd en later aanzienlijk uitgebreid.

Technische beschrijving:

1. Radiaalroosters (ijzer)

2. Influentgoot

3. Zandvanger (beton/buiten gebruik)

4. 2 Voorbezinktanks ‘Oost’ en ‘West’ (beton en gecementeerd baksteenmetselwerk/buiten gebruik): bestaat uit 2 x 3 trechters van 10 à 11 m diep. Voorzien van airlift systeem waarmee het slib naar de indikkers wordt getransporteerd.

5. 2 Indikkers: water bezinkt en loopt dan over naar de eigenlijke zuiveringsinstallatie.

6. Het bezinksel

OFWEL (naargelang het seizoen): het ingedikt slib (gedurende 2 maanden uitgegist) wordt overgepompt naar 3 sliblagunes (o.a. 50 x 50 m). Het natte slib dient voor de landbouw. (sliblagunes verwijderd) OFWEL (naargelang het seizoen): het ingedikte slib gaat naar de slibdroogbedden (100 x 50 m): compartimenten met ongevoegde dallen. Het droge slib wordt naar containers afgevoerd en eveneens voor de landbouw gebruikt.(eveneens verwijderd)

7. Het water

Na de voorbezinktanks (‘Oost’ en ‘West’) is het water voor 25% gezuiverd. Het gedeeltelijk gezuiverde water wordt naar de beluchtingstanks gepompt.

8. Beluchtingstanks (‘Oost’ en ‘West’): betonnen bekkens verdeeld in 8 compartimenten met borstelbeluchters.

9. Nabezinktanks: verdeeld in 4 trechters. De aërobe bacteriën zakken op de bodem en worden gerecycleerd.

10. 2 Oxydatie- of bacteriebedden. Dit zijn filters. (vroeger 4). De sproeiarmen werden weggehaald. Ronde gemetselde en met cement bezette kuipen opgevuld met lavasteen. (niet meer in gebruik)

11. Het gezuiverde water

OFWEL: geloosd in de ‘Paulusgracht’ OFWEL: over de humustank geloosd en pas daarna geloosd (systeem 1957-58).


Bron: Beschermingsdossier DW002333
Auteurs: De Schepper, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Waterzuiveringsstation [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201180 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.