Margueriedok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tavernierkaai
Locatie Tavernierkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) (01-01-2013 - 31-12-2013).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Margueriedok

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Margueriedok

Deze bescherming is geldig sinds 10-03-2007.

Beknopte karakterisering

Typologiedokken
Dateringvierde kwart 19de eeuw

Beschrijving

Evenwijdig aan de Schelde gelegen dok, in 1883 samen met de grote werken aan de Scheldekaaien gegraven als schuilhaven en aanlegplaats voor de kleine bootjes die voordien in de Brouwersvliet terecht konden. Het werd naar zijn promotor, scheepsbouwer en gemeenteraadslid L. Marguerie genoemd.

Getijdendokje met hardstenen kaaimuren waarop een -deels tot de beginperiode opklimmende- gietijzeren balustrade staat. Aan de landzijde bevindt zich een naar het noorden toe oplopende scheepshelling. Enkele loodsbootjes en de Boeienlegger liggen hier nog steeds aangemeerd. Het enige, nog als dusdanig bewaarde getijdendok ter hoogte van de historische binnenstad.

Bron: Beschermingsdossier DA002435 (2007)

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Tavernierkaai

Tavernierkaai (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.