Spoorlijnen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Koersel
Straat Beverlosesteenweg
Locatie Beverlosesteenweg zonder nummer, Beringen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beringen (actualisaties: 05-09-2007 - 07-09-2007).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Spoorlijnen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Steenkoolmijn van Beringen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Steenkoolmijn van Beringen

Deze bescherming is geldig sinds 22-12-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De mijn van Beringen-Koersel wordt in concessie gegeven in 1906. Vanaf 1901 was men gestart met proefboringen die het gewenste resultaat opleverden.

Met het afdiepen van de schachten in 1912-1913 worden ook de hoofdburelen en de directeurswoning opgetrokken. Naast de de schachten, de schachtbok, ophaalmachinegebouw, persluchtcentrale, ketelhuis en koeltorens was ook een uitgebreid net van spoorlijnen aanwezig.

Deze dienden voor de afvoer van verwerkt steenkool en zelf geproduceerde betonblokken naar de kolenhaven maar ook voor de aanvoer van allerhande werkmateriaal. Het houten mijnstation is midden jaren 1980 afgebrand.

De mijn werd gesloten in 1989.

Bron: Van Doorslaer, B., Koolputterserfgoed. Een bovengrondse toekomst voor een ondergronds verleden, Overpelt, 2002, pp. 102-113.

Auteurs: Van Doorslaer, B.

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Beringen

Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.