erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 201206   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201206

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Stadswoning
  Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017

Beschrijving

Dit pand, gelegen in het steegje De Garre, klimt in kern op tot de 14de eeuw. Het getuigt in oorsprong van een unieke, middeleeuwse stedenbouwkundige stadsstructuur, waarbij enkele huizen gegroepeerd zijn langs een steegje. Het pand heeft een 16de-eeuwse voorgevel, getypeerd door een karakteristieke korfboogingang in een elegante drielobnis. Het huis bewaart een vrij gaaf interieur bestaande uit de moer- en kinderbalken, balksleutels en sporen van korbelen en muurstijlen.

Het beeldbepalende huis in het steegje is een gedeeltelijk ingebouwd diephuis van één travee en twee bouwlagen onder een zadeldak, bedekt met Vlaamse pannen. Het baksteenformaat van de onderste lagen van de zijgevel verraadt een 14de-eeuwse kern; de voorgevel dateert echter uit de 16de eeuw. Het is een bakstenen puntgevel met een elegant uitgewerkte korfboogingang in een drielobbige nis, beide met afgeschuinde dagkanten. Deze is toegankelijk via een bordestrap van zes treden, waaraan links een armpomp paalt. Voorts heeft de voorgevel rechthoekige openingen onder strek en een rondboognisje met Mariabeeld. De zijgevel vertoont meerdere bouwsporen onder meer aan een kelderopening onder houten latei. Op de bovenverdieping is links een segmentbogig venstertje met afgeschuinde dagkanten bewaard.

Het huis bewaart de oude structuur van moer- en kinderbalken met balksleutels met afgerond profiel en op sommige plaatsen ook sporen van korbelen en muurstijlen. Boven een deur op de begane grond is een hardstenen deurstuk aangebracht - vermoedelijk in oorsprong niet behorend tot het pand - met datering 1738 en de letters IHS. Een houten spiltrap, nog deels bewaard, verbindt de kelder met de zolder.

 • DEVLIEGHER L., De huizen te Brugge, 1975, p. 54.
 • GILTÉ S., VANWALLEGHEM A., e.a., Stad Brugge, Oudste kern (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, 18na, 1999, p. 56).

Bron     : Beschermingsdossier DW002193
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201206 (Geraadpleegd op 05-06-2020)