Pleinbeluik Cité Van de Bossche

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Bijlokevest
Locatie Bijlokevest 118-168, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pleinbeluik Cité Van de Bossche

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Beluiken Bijlokevest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981.

Beschrijving

Achter een lange en brede open toegang bevindt zich een stemmig en goed onderhouden pleinbeluik op driehoekig grondplan met negentien woningen daterend van 1862. Rechter huizenrij loopt echter in de basis van de driehoek uit in een tweezijdig bebouwd steegbeluik. Tussen dit en de linker gevelrij bevindt zich nog de toegang tot een omstreeks dezelfde periode opgetrokken, doch nadien grondig verbouwd werkhuis (thans toegang via Roderoestraat nummer 1).

Onderkelderde woningen van twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema) onder zadeldaken (pannen). Openingen onder strekse boog en op hardstenen dorpel, in verankerde gewitte gevel op gepikte plint. In het midden van het beluik een gemeenschappelijke waterkraan (vroeger een pomp), en achteraan het steegbeluik, tegen de blinde muur, een houten neogotisch kapelletje van 1877.

  • Kadaster Gent, mutatieregisters.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1862/8901.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beluiken Bijlokevest

Bijlokevest 18-168 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.