Huis Koreaanse Gemeenschap

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Beersel
Deelgemeente Beersel
Straat Alsembergsteenweg
Locatie Alsembergsteenweg 1131, Beersel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Beersel (Gebeurtenistypes: 02-03-2015 - 31-10-2017).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk van de Koreaanse Missie, gebouwd als Sint-Agneskapel in 1963 door architect Léon De Keyser in opdracht van het aartsbisdom Mechelen. In gebruik als Korean Mission Church sinds 1990.

De modernistische kapel is gelegen op een groot, rechthoekig perceel aan de rand van een woonwijk die na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. De Alsembergsteenweg is de belangrijkste verbindingsweg door de wijk. Het perceel is grotendeels begroeid met gras en een aantal bomen; er is een brede verharde oprit en parkeerplaatsen; aan straatzijde met hagen afgezoomd. De kapel heeft een rechthoekige plattegrond, en wordt gekenmerkt door een imposant, bijna tot op het maaiveld doorlopend zadeldak, met de nok dwars op de straat gericht. Het muurwerk bestaat uit geschilderde lokale baksteen. Het dak is met leien belegd.

De oostelijke puntgevel fungeert als voorgevel met inkompartij. De voorgevel en voorbouw werden niet conform de plannen van Léon De Keyser uitgevoerd. De topgevel is geopend door enkele met decoratieve glasstenen opgevulde spleten; het ontwerp voorzag een ronde oculus in de top. Aan de voorgevel werd een éénlaagse voorbouw onder plat dak opgetrokken, die de inkompartij, inkomhal met doksaal, doopruimte en sacristie herbergt. De inkompartij telt vier traveeën, met in de rechter travee het portaal met deurposten in blauwe hardsteen. De vier rechte getraliede ramen uit het ontwerp, werden doorgetrokken als deuren. De tuinmuur die aansloot bij dit volume, werd niet gerealiseerd.

Door de plaatsing van vier steunberen in het verlengde van de dakhelling lijkt het dak door te lopen tot op het maaiveld. Tussen de vier steunberen werden de langsgevels opengewerkt tot manshoge gevels. De zuidgevel is maximaal beglaasd, de noordgevel is beperkt geopend door hoog geplaatste registers.

De kerkruimte is een grote open ruimte met zichtbaar dak. De ruimte is volgens de ontwerpplannen visueel in twee helften ingedeeld door een middengang; aan beide zijden worden 170 zitplaatsen voorzien.

De koorpartij is tegen de westelijke zijpuntgevel ingericht, op een sober verhoogd muurvlak, zijdelings via de apsis maximaal belicht. De vloeren zijn betegeld; er werd geen decoratie voorzien door de architect.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling I (Beersel), 1963/35.
  • Gemeentearchief Beersel, Gemeentearchief Alsemberg, bouwdossier Sint-Agneskapel.

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Alsembergsteenweg

Alsembergsteenweg, Alsembergsteenweg (Beersel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.