erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

bouwkundig element
ID
201409
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201409
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk van het gehucht De Tassche, dat zich nabij de grens met Roeselare bevindt.

Historiek

In 1863 wordt door de zusters van de Heilige Kindsheid (zie Brugstraat), onder impuls van pastoor Neut, op De Tassche een wijkschool met woonhuis voor de zusters opgericht, die kleuter- en lager onderwijs verschafte. De plannen daarvoor werden opgemaakt door priester-architect J.A. Clarysse. De schoolgebouwen werden onder bescherming gesteld van Maria Onbevlekt en van Heilige Franciscus Xaverius. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de school bezet door Duitse soldaten.

In 1879 al dacht pastoor Neut eraan in de wijk De Tassche een nieuwe parochie op te richten. In zijn opdracht wordt door de Ardooise beeldhouwer Pieter Boncquet een hoofdaltaar voor de nieuwe kerk vervaardigd. Doordat de plannen worden uitgesteld, wordt het altaar, met scènes uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw, in de Sint-Martinuskerk geplaatst en grondig omgebouwd na de kerkvernieuwing van 1948 . In 1954 krijgt de wijk De Tassche een kapelaan, in afwachting van de nieuwe kerk wordt in de weverij De Bal een tijdelijke kapel ingericht. In 1957 wordt de kapelanij van De Tassche als hulpparochie ingericht, onder de naam Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-parochie. Op grondgebied Roeselare wordt in 1961 een jongensschool gebouwd. In 1967-1968 wordt ter hoogte van de Tasscheschool uit 1863 de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen opgericht naar ontwerp van de architecten L. Lattrez (Ardooie) en E. Eggermont (Gent), een kerkruimte in de vorm van een amfitheater met vrijstaande toren met ijzeren geraamte. De kerk wordt opgetrokken in de tuin ten zuiden van de schoolgebouwen. In 1968 worden de resterende klooster- en schoolgebouwen afgebroken om het vrijgekomen gebied in te richten als parkeerplaats. In de Krommestraat worden een nieuw klooster met school opgetrokken. De kerk kent een bijzondere verering rond Sint-Christoffel en herbergt een Haïtiaans beeldhouwwerk van André Dimanche uit Port au Prince.

Beschrijving

Niet-georiënteerde kerk, aan de noord- en westzijde omgeven door parkeerruimte.

Exterieur. Zaalkerk op cirkelvormig grondplan met inspringend koor, onder afhellende platte bedaking, met evenwijdige lagere uitbouwen aan de zuidzijde en vrijstaande klokkentoren ten noordoosten. Eenvoudig materiaalgebruik met oranje baksteenparement en witgeschilderde betonnen kroonlijst en vensterstijlen; klokkentoren met open metalen geraamte. Toegangsportaal met aluminium schrijnwerk en glas-in-betonramen. Inspringend koorgedeelte, op de zijkanten ingevuld met glastegels. Zijdelingse verlichting door oplopende vensterregisters, gescheiden door betonnen stijlen.

Interieur. Open ruimte in amfitheatervorm, met eenvoudige aankleding en licht afhellend naar het altaar-centrum toe. Tegelvloer en vasttapijt. Vlak plafond in plaatmateriaal. Onbeschilderde baksteenwanden, zuidgedeelte met hoge houten lambrisering, onder meer met ingewerkte deuren en biechtstoelen. Achtergelegen weekkapel in dito bekleding. Bij de toegang ten zuidwesten een brandraam "Alziend oog van God".

Mobilair. Eenvoudig kerkmeubilair. Hoofdaltaar, zeshoekig, hout. Altaar weekkapel, zwart marmer. Kruisweg van 14 staties, hout, Haïti. Beelden. Christusbeelden, hout, Haïti, onder meer van kunstenaar André Dimanche; Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout en textiel; Onze-Lieve-Vrouwebeeld, gepolychromeerd gips (weekkapel). Textiel. Onze-Lieve-Vrouw met Kind, houtskool op doek, vervaardigd door Jan Beheydt. Christus met geheven handen, geschilderd op doek, 1967. Doopvont, witte kunststeen, 1967. Orgel van firma Jos. Loncke & Zonen uit Esen, gebouwd in 1963.

  • Archief Ruimte en Erfgoed - Afdeling West-Vlaanderen, archiefnummer W/01444.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1864/46, 1967/98, 1968/112.
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek, opnames M45381-M45384.
  • CROMBEZ I., VAN ACKER L., 150 jaar Zusters van de H.-Kindsheid te Ardooie, 1842-1992, Ardooie, 1993.
  • VAN ACKER L., De gebroeders Boncquet, beeldhouwers, in Jaarboek van de heemkundige kring Ardooie-Koolskamp, jaargang 4, 2008, p. 59-63.
  • VANDEPUTTE O. (red.), De erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten, Tielt, 2007, p. 38-39.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De kerk werd met ingang van 16 augustus 2014 onttrokken aan de eredienst.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201409 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.