erfgoedobject

Klooster van Deynze

bouwkundig element
ID
20141
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20141

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Klooster van Deynze, thans Militair Hospitaal. Ook klooster van Sint-Margaretha (in Bethlehem). Stichting van een refugiehuis van het Begijnhof van Deinze bij de Sint-Martinuskerk in Ekkergem in 1477.

Uitbreiding in 1503 en 1520. Na vernietiging van het moederklooster in 1584, tot zelfstandig klooster verheven. In 1610 wordt de eerstesteenlegging van de kerk vermeld. Bouw van een nieuw kloosterpand in 1619-1624. Van 1783 tot 1790 opgeheven. In 1793 worden de oude school- en kloostergebouwen ingericht als militair hospitaal, het zogenaamde "Krijgsgasthuis". In de loop der jaren aangevuld met nieuwe gebouwen, onder meer in 1908 en 1939. In 1957 voor een deel onder meer de laat-gotische kapel (1611), hoofdingang en portierswoning gesloopt en vervangen door nieuwe bouw (zie huidige straatvleugel). Sedert 1970 afdeling van het Academisch Ziekenhuis als Militair Medisch Centrum.

Het kloosterdomein werd voorheen begrensd door de "Akkergemplaetse" (noordelijk) heden Ekkergemstraat en de stadsversterking (westelijk).

Inkrimping aan de westelijke zijde waar zich de stallingen, brouwerij en kapel bevonden. In zijn huidige vorm gaat het om een U-vormig complex gebouw uit eerste helft 17de eeuw geschikt rondom een binnenhof en ten zuidwesten latere (19de- en 20ste-eeuwse) uitbreidingen. Bakstenen gebouw verwerkt met zandsteen van twee bouwlagen onder pannendaken.

De onderkelderde westvleugel omvatte eertijds het kwartier van de overste, refter en calefactorium. Aangepast in de 19de eeuw doch met behoud van het 17de-eeuws karakter (traditionele stijl). Gevel aan de binnenhofzijde van twaalf traveeën. Sporen van spitsboogarcade, thans rechthoekige vensters, met doorlopende booglijst op imposten. Rechthoekige vensters met hoekblokken en tot speklagen en cordons doorgetrokken dorpels van zandsteen.

De westvleugel omvatte een werkplaats, het noviciaatshuis en ontvangstzaal. Gelijkaardige gevel van negen traveeën.

Ten oosten oude kloostergang: eenlaags gebouwtje van zeven traveeën. Poortgebouwtje tot de eerste behuizing van de zusters augustinessen daterend van 1879, in 1960-1965 ingericht als tehuis voor bejaarde dames. Gerestaureerd in neobarokstijl, zie Ekkergemstraat nummer 207, op deuromlijsting voorzien van opschriften "Anno 1504" en "Anno 1937" verwijzend naar stichtingsdatum van het klooster en bouwjaar van het desbetreffende gebouw.

Interieur. Kloosterpanden overkluisd met gedrukte gewelven gescheiden door zandstenen gordelbogen. In zuidhoek twee rondboogvormige doorgangen naar trap, ertussenin nis met driehoekig fronton. In oostelijk pand barokke ingangsdeur: rechthoekige deur in zandstenen omlijsting met gebroken fronton waarin nis. In zuidwestelijk pand twee cartouches met jaartallen 1611 en 1624.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F. 155/D.90.
  • MORTIER G. 1974: Duizend jaar Ekkergem, Gent, 67-68.
  • ELAUT L. 1976: Gentse Ziekenhuizen, Gent, 215-224.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

Op het parkeerterrein van het huidige politiecommissariaat bevinden zich twee oorlogsgedenktekens, die zich vroeger aan de voorgevel van het hoofdbureel der politie op de Botermarkt bevonden. Links hangt de gedenkplaat ter ere van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, rechts voor de Eerste Wereldoorlog. Beide gedenkplaten rusten op twee blauwe hardstenen, rechte sokkels en onder beide werd (recenter) een gelijkaardige bloembak uit dunne stalen buisprofielen opgehangen. De bronzen gedenkplaat voor de Tweede Wereldoorlog is gesigneerd door A. Seck en werd ingehuldigd in 1946.

  • DEPESTEL S. 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Klooster van Deynze [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20141 (Geraadpleegd op )