erfgoedobject

Burgerhuis met brouwerijen en stokerij

bouwkundig element
ID: 20170   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20170

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder aangepast(?) pseudomansardedak (pannen), daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw en aangepast in de eerste helft van de 20ste eeuw. Ontpleisterde lijstgevel van baksteen verwerkt met gecementeerde zandsteen. Licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton met halfrond venster. Licht getoogde vensters in rechthoekige, vlakke omlijsting, op de bel-etage van het risaliet met oren, voorzien van doorgetrokken lekdrempels. Rechthoekige benedenvensters en poort gevat in geprofileerde houten omlijsting met sluitsteen. Sierankers.

Erachter, tussen Brugsepoortstraat en Akkerstraat, bevinden zich de resten van een complex dat vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw minstens twee brouwerijen, deze van de Gebroeders Van Bambeke en de Brouwerij Vanderhaegen, en een stokerij (Gebroeders Van Bambeke) conglomereert. Deze geconcentreerde ligging wordt waarschijnlijk verklaard door een waterloopje dat door het terrein stroomde.

De meeste thans nog bestaande delen kwamen na 1874 tot stand. Zij liggen geschikt rond twee onderling verbonden binnenkoeren: hoofdzakelijk bakstenen gebouwen van twee tot drie bouwlagen, onder zadel- en schilddaken (Vlaamse pannen), met interne structuur van bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken. Te vermelden zijn een interessante gietijzeren kolom met bladkapiteel welke de overgang tussen twee samengesmolten panden in het zuidwesten (thans tot garages omgevormd) ondersteunt. De mouterij (ten noordoosten) werd onlangs tot studentenkamers omgevormd, en wordt ten zuiden geflankeerd door een soliede bakstenen mouteest (circa 1880?) welke tussen de twee wereldoorlogen voorzien werd van een betonnen piramidevormig eestdak, vroeger voorzien van metalen hek.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met brouwerijen en stokerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20170 (Geraadpleegd op 20-02-2020)