Café Het Brughuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Desiré Van Hoomissenstraat
Locatie Desiré Van Hoomissenstraat 41, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Het Brughuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen, cafés
Datering18de eeuw, na WO II

Beschrijving

Voormalig café, nabij de Eikevliet. De ophaalbrug over de Vliet zou opklimmen tot de 16de-17de eeuw, doch werd helemaal vernieuwd in 1698 op kosten van graaf d'Ursel; nogmaals vernieuwd in 1882; huidige brug "Ingenieur Stasbrug" van 1968. Tijdens het ancien régime grensovergang tussen Vlaanderen en Brabant.

Iets beneden het straatniveau gelegen hoekhuis met verspringende rooilijn. Recent hervoegde, bakstenen lijstgevels van twee + drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw (?). Volgens oude foto's was het vooruitspringende linker deel oorspronkelijk bepleisterd. Rechthoekige muuropeningen in beschilderde omlijsting met recent aangebrachte rocaille sluitstenen. Bepleisterde kroonlijsten.

  • HERMANS J., De heerlijkheid Hingene, Wintam, Eikevliet, Nieuwkerken-Waas, 1988, p. 28.
  • Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant v.z.w., Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991, p. 44.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Desiré Van Hoomissenstraat

Desiré Van Hoomissenstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.