Blindenhuis Van Caeneghemgesticht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure
Locatie Coupure 55-65, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Blindenhuis Van Caeneghemgesticht

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Blindenhuis Van Caneghemgesticht

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Van Caneghemgesticht". In een fraaie, ommuurde tuin gelegen blindenhuis. Gesticht in 1847 met de legaten van de groot-industrieel J.L. Van Caneghem en later van B. Laurentius. Het tehuis voorzag de verzorging van een dertigtal blinden onder leiding van de broeders van Liefde. In 1913 werden de laatste blinden overgebracht naar het zogenaamde Lousbergsgesticht (Lousbergskaai nummer 89). Het oude blindenhuis deed tot de Tweede Wereldoorlog dienst als ziekenhuis voor chronische zieken, verlamden en ongeneesbaren. Sindsdien verlaten en niet meer onderhouden.

Waardevol neogotisch gebouw opgetrokken in 1852-55 naar ontwerp van Karel Van Huffel op de plaats van het Keizerlijk Entrepot of Stapelhuis, gebouwd in 1779.

Groot, alleenstaand gebouw met twee verdiepingen, dertien traveeën en schilddak (leien), doorkruist door het zadeldak van het middenrisaliet. Baksteenbouw met gebruik van arduin voor decoratieve gevelelementen (banden en boogomlijstingen van bovenvensters en poort). Gevels geritmeerd door halfronde bakstenen zuiltjes met arduinen kapiteeltje en spitsboogvensters met tweeledige tracering en gietijzeren maaswerk in de spits. Bouwgeledingen gescheiden door baksteen- en terracottafriezen. Voor de uitwerking van de middenrisalieten van voor- en achtergevel inspireerde de architect zich op de 14de-eeuwse puntgevel van de refter der Bijloke-abdij. Hoger opgetrokken puntgevels, aan de tuinzijde erkervormig uitgebouwd, gevat tussen hoekpijlers met arduinen topstuk. Fraaie baksteenversiering voor het maaswerk in neogotische stijl van de geveltop, afgelijnd met geprofileerde baksteenlijsten en bekroond met polygonaal topstuk. Twee spitsboogvensters flankeren een dito nis. Een blind roosvenster is gevat in een spitsboog. Arduinen spitsboogportaal met archivolten ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met opschrift "Anno 1847 Hospice Van Caneghem", erboven gevelsteen met inscriptie "Fondation Laurentius à la mémoire de Felix Hastier".

Interieur geïnspireerd op een gotisch interieur: gang afgedekt met kruisgewelven waarvan gordelbogen neerkomen op gehistoriseerde consoles.

In de tuin bakstenen paviljoen met veranda, afgewerkt met decoratief gesneden houtwerk.

  • ELAUT L. 1976: Gentse ziekenhuizen, Gent, 74-76.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Apotheekstraat, Coupure, Coupure, Hospitaalstraat, Jozef Kluyskensstraat (Gent)

maakt deel uit van Coupure

Coupure (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.