erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID
20215
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20215

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Vormde vermoedelijk eertijds een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, heden verbroken door nieuwe bouw tussen de nummers 111 en nummer 175, laatstgenoemde respectievelijk daterend van 1859 en 1842. Lijstgevels in doorlevende empiretraditie van telkens drie traveeën afgedekt met zadeldak (pannen), nummers 175 en 177 met recentere dakkapellen. Voormalig nummer 111 ontpleisterd. Nummer 175-177 bepleisterd met op begane grond imitatiebanden uitstralend boven vensters met rolluikkasten. Rondboogvormige bel-etagevensters met geprofileerde booglijst op doorlopende imposten en met fraaie ijzeren leuning vooral bij nummers 175, 177 (met vogels). Op bovenste verdieping rechthoekige vensters met ijzeren leuning en bewaard houtwerk. Nummer 177 later toegevoegde driezijdige erker met bekronend balkonhek.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1859//9204 en 1842//3153.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Van de eenheidsbebouwing zijn enkel de twee rechtse panden (nummers 175-177) bewaard. Het linkerpand (voormalig nummer 111) werd gesloopt.

Datum: 30-10-2020

Relaties

 • Is deel van
  Coupure

 • Is deel van
  Coupure en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20215 (Geraadpleegd op 06-05-2021)