Eenheidsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure
Locatie Coupure 111, 175-177, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vormde vermoedelijk eertijds een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, heden verbroken door nieuwe bouw tussen de vroegere nummers 111 en nummer 127 (heden nummer 175), laatstgenoemde respectievelijk daterend van 1859 en 1842. Lijstgevels in doorlevende empiretraditie van telkens drie traveeën afgedekt met zadeldak (pannen), nummers 175 en 177 met recentere dakkapellen. Voormalig nummer 111 ontpleisterd. Nummer 175-177 bepleisterd met op begane grond imitatiebanden uitstralend boven vensters met rolluikkasten. Rondboogvormige bel-etagevensters met geprofileerde booglijst op doorlopende imposten en met fraaie ijzeren leuning vooral bij nummers 175, 177 (met vogels). Op bovenste verdieping rechthoekige vensters met ijzeren leuning en bewaard houtwerk. Nummer 177 later toegevoegde driezijdige erker met bekronend balkonhek.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1859//9204 en 1942//3153.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Coupure

Coupure (Gent)

maakt deel uit van Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.