erfgoedobject

Atelier Van den Kerchove

bouwkundig element
ID: 20242   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20242

Juridische gevolgen

Beschrijving

Een groot deel van het binnenblok tussen Coupure Links, Raas van Gavere-, Heilig-Bloed- en Ekkergemstraat werd vanaf midden 19de eeuw langzamerhand ingenomen door het constructiebedrijf Van den Kerchove. In 1835 baatte E. Van den Kerchove nog een mecaniekmakerij uit in Twaalfkameren, doch voor 1839 had deze zijn bedrijf naar de Coupure overgebracht, waar hij bescheiden met een stoommachine startte. Vanaf het derde kwart van de 19de eeuw wist de firma zich op te werken tot één der spitsbedrijven op het vlak der stoommachinebouw, onder meer dankzij de licentie op de Corliss-stoomverdeling. In 1875-76 bouwde Van den Kerchove de krachtigste Corliss-stoommachine ter wereld (2000 pk) voor de Gentse N.V. La Lys. Vanaf de 20ste eeuw was het bedrijf vooral bekend voor zijn kleinere Compoundmachines (de zogenaamde Semi-tandemstoommachines). In 1934 gebeurde een fusie met de firma Carels-S.E.M. (Dok Noord, zie aldaar). Thans opgesplitst in verschillende eigendommen en reeds gedeeltelijk gesloopt.

Grote toegangspoort in neobarokstijl in verwaarloosde staat, daterend van 1875. Geprofileerd bepleisterd beloop van gebogen poort gevat in bakstenen omlijsting tussen muurtjes met geblokte lisenen. Bewaarde gietijzeren arm voor uithangbord. Bekronende siervaas.

Achter het nummer 625 bevindt zich nog een interessante eenbeukige hal onder Polonceau-spant (1875?). Ten westen wordt laatst genoemde geflankeerd door een oorspronkelijke bakstenen bedrijfshal met aan ingang nog sporen van een oudere constructie, met bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken. Deze werd tussen de twee wereldoorlogen grotendeels verbouwd (met behoud der buitenmuren) en van een betonnen spant- en dakconstructie (met beglaasd bovenlicht op metalen spanten) voorzien, links rustende op een ingebrachte betonnen skeletbouw, rechts in het baksteenmetselwerk verwerkt.

Achter het nummer 627 werd het interieur van een productiehal in baksteenmetselwerk circa 1930 vernieuwd door middel van betonnen mushroom-kolommen waarop een vlakke vloerplaat rust. De zuidwestelijke zijgevel van deze hal, zichtbaar vanuit Heilig Bloedstraat, vertoont een interessante door middel van klinknagels en schroefbouten geconstrueerde metalen vakwerkstructuur met verankerd metselwerk. Aan de rechter zijde van de Heilig Bloedstraat bevindt zich nog een drielaags bedrijfsgebouw opgetrokken door middel van betonskeletbouw met vlakke vloerplaten, en voorzien van bakstenen gevel. Het pand lijkt nog (in zijn westelijk deel) een oudere bakstenen structuur (met vloeren tussen metalen balken?) te bevatten, doch wij konden geen toestemming verkrijgen tot het betreden van dit gedeelte.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.
  • Rijksarchief Gent, Provinciaal Fonds 30/50, Dossiers "Machines à vapeurs", bundel 2193. Engineering, XXI, 5.5.1978.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Coupure

  • Is deel van
    Coupure en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Atelier Van den Kerchove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20242 (Geraadpleegd op 03-06-2020)