erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID: 20245   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20245

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981

Beschrijving

Oorspronkelijk eenheidsbebouwing, volgens bouwaanvraag daterend van 1839, nummer 667 later één verdieping hoger opgetrokken, nummer 669 voorzien van 20ste-eeuwse gevelcementering. Oorspronkelijk lijstgevel van zes traveeën met rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en sluitsteen tussen festoenen, doorlopende lekdrempels. Kroonlijst op modillons. Beide gevels zijn thans voorzien van houten erkers.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1839//3133.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Coupure

 • Is deel van
  Coupure en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20245 (Geraadpleegd op 03-06-2020)