Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure
Locatie Coupure 673-679, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing van vijf burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van vijf huizen (vanaf nummer 671) met aanvankelijk twee bouwlagen, en twintig traveeën later, met uitzondering van nummer 667 één verdieping verhoogd. Thans gevelwand van elf traveeën in laat-empirestijl daterend van 1840. Vooruitspringende hoektravee geaccentueerd door rechthoekige poort met erboven Venetiaans drielicht met ijzeren balkon op consoles. Imitatiebanden op begane grond met rechthoekige vensters. Rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en met doorlopende lekdrempels, nummer 673 later voorzien van oren en sluitsteen. Gekornist hoofdgestel met kroonlijst op klossen. Nummer 667 met nieuw bakstenen parement, doch behouden houtwerk in rechthoekige poort.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1840//3134.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Coupure

Coupure (Gent)

maakt deel uit van Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.