Burgerhuis in neoclassicistische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Coupure
Locatie Coupure 691, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuis in neoclassicistische stijl met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis in neoclassicistische stijl van vijf traveeën onder zadeldak (pannen), daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. Arduinen plint en afgevlakte bossage op de benedenbouw. Bovenbouw met drie geaccentueerde middentravee, op de beletage gemarkeerd door breed balkon met balustrade tussen postamenten op consoles en door de fraai uitgewerkte frontons boven de vensters. Voorts rechthoekige vensters met kroonlijst; op de bel-etage op consoles en voorzien van balustrade, op de bovenste verdieping lekdrempels op consoles. Kroonlijst op klossen en tandlijst. Bewaard interieur en grote tuin.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Coupure

Coupure (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.