Stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Holstraat
Locatie Holstraat 19-29, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis: koetspoort en tuin
gelegen te Holstraat 19-29 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk één lijstgevel, thans onderbroken door de vernieuwde gevel van nummer 23-25. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van dertien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), opgetrokken in 1843 in de neoclassicistische stijl. Sobere voorgevels met twee zijrisalieten, gemarkeerd door een kroonlijst op consoles boven het bel-etagevenster. Imitatiebanden onder de de geprofileerde puilijst. Stucomlijsting rondom de rechthoekige bovenvensters. In rechter risaliet, rechthoekige koetspoort: arduinen omlijsting met kroonlijst op consoles, afgesloten met ijzeren tuinhek, achteruitgang van Hoogstraat nummer 21.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1843//2609.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Holstraat

Holstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.