erfgoedobject

Caeneghemhoeve

bouwkundig element
ID: 2043   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2043

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Caeneghemhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Caeneghemhoeve: duifhuis
    Deze bescherming is geldig sinds 30-10-1945

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen van 1626 (zie gevelsteen erfgevel woonhuis). Heden resten enkel de woning, de duiventoren met later aangebouwd bakhuisje en een stal, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw, ten westen van de woning.

Verankerde en gecementeerde woning van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok parallel aan straat, kunstleien), omwille van een latere uitbreiding aan straatzijde (zie bouwnaad). Onderkelderde zuidwestzijde met opkamer.

Traditioneel bak- en zandstenen gebouw, zie zijtrapgevels (7 treden + gebogen topstuk), bewaarde zandstenen kruiskozijnen aan erfzijde en dieper geplaatst rondboogluik in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten, flankerende rechthoekige vensters in linker zijgevel. Voorts rechthoekige, betraliede vensters. Haaks aanbouwsel van baksteen, vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien); bewaarde lelie-ankers.

Gerestaureerde duiventoren, gelegen op een lichte verhevenheid ten zuidoosten van het woonhuis; vierkante bakstenen constructie met gedichte muuropening (zie bewaarde zandstenen omlijsting) en rechthoekige deur onder arduinen latei (toegang verlenend tot bakstenen spiltrap) in westzijde. Duivengaten in noord- en zuidzijde. De duiventoren werd in 1995 gerestaureerd met behulp van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Bij de restauratie werd ontdekt dat de duiventoren geen fundering heeft.

Bakhuisje en stal: verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen); rechthoekige muuropeningen onder houten latei. Stal (nok loodrecht op straat) met klimmende dakvensters.

Ten zuiden van de hoeve bevonden zich eertijds stallen. Bij de afbraak van de schuren werden grote gewelfde kelders en ondergrondse opslagruimten teruggevonden waarvan men het bestaan niet kende. De hoeve zou destijds een veel groter complex zijn geweest.

Ten oosten van de hoeve was er een Duitse vliegput uit de periode 1940 - 1943 die toebehoorde aan het vliegveld in Hingene waar eertijds grote Junkers Ju 52-transportvliegtuigen werden geborgen. Deze vliegput werd nadien dichtgelegd.

  • Informatie verstrekt door de bewoonster.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde, onbepaald
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Caeneghemhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2043 (Geraadpleegd op 01-06-2020)