Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 33-37, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dominicanenklooster met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1981.

Beschrijving

Ruim hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1898, volgens de gevelsteen in de plint onder leiding van P. Eeckhout in 1966. Vernieuwd materiaal.

Voorgevel van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen). Overkragende bovenbouw met tudorbogen van baksteen afwisselend met zandsteen op consoles, volgens Pauwels oorspronkelijk volledig uit zandsteen. Vensterregisters afgelijnd door waterlijsten. Kruiskozijnen met negblokken. Rechthoekige deuren met hoekconsooltjes en bolkozijn als bovenlicht. Drie getrapte dakvensters met bolkozijn. Rechts sporen van zijtrapgevel.

Zijgevel van acht traveeën met gelijkaardige overkraging. Trapgevel (7 treden + topstuk) van drie traveeën en ernaast lijstgevel met centraal getrapt dakvenster. Op hoekpenant zandstenen nis met nieuw Onze-Lieve-Vrouwebeeld op kraagsteen.

  • PAUWELS H. 1951: De ontwikkeling van de gevelarchitectuur te Gent tijdens de XVIIde en de XVIIIde eeuw, Gent (onuitgegeven), 92.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

Op het hoekpenant staat in een nis het beeld van een "gekroonde Onze-Lieve-Vrouw" (met Kind Jezus op de linkerarm en paternoster in de rechterhand). Het klassieke heiligenbeeld (circa 1,30 m hoog) werd in 1987 gereconstrueerd in witte steen door Gerard Thienpont, beeldhouwer (Eke-Nazareth). Het beeld is een getrouwe kopie van het oorspronkelijk witstenen beeld dat zwaar beschadigd was.

  • Informatie verstrekt door E. Thienpont.

Driessen, Caroline (06-11-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Dominicanenklooster met omgeving

Holstraat, Hoogstraat, Rasphuisstraat (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.