erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205036
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205036
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse hoeve bestaande uit losse bestanddelen, eertijds gelegen ten zuiden van de Arendsbeke. Thans geheel uit de context gelegen, vermoedelijk leegstaand, doch kleurrijk geschilderd, eind 19de-eeuws boerenhuis en een lange, deels 18de-/19de-eeuwse schuurvleugel. Gebouwen van de straat afgescheiden door omheining van betonplaten en een haag.

Historiek

18de eeuw. Oudste weergave van de hoeve op een kaart van 1737. Op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, is de hoeve meer gedetailleerd weergegeven en ligt ten zuiden van "D'arens Beke"; een "behuysde hofstede ende boomgaert t'samen groot vijfhondert twee-enveertigh cleenerven" eigendom van de heer J. Moerman d'oudewalle.

19de eeuw. Volgens het primitief kadasterplan (circa 1835) is de hoeve in het begin van de 19de eeuw eigendom van de Brusselse baron de Villegas en verpacht aan Jan Bouttens. Het plan geeft het boerenhuis weer en de thans nog bestaande schuurvleugel, op het erf nog twee andere bijgebouwen en achter de schuur een bakhuis en een boomgaard. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de hoeve aangeduid als "Ferme Callewaert". In 1863 noteert het kadaster burggraaf Karel de Moerman d'Harlebeke, woonachtig te Gent, als eigenaar. Hij laat het centraal op het erf gelegen bijgebouwtje afbreken. In 1893 wordt de hoeve volgens het kadaster gedeeltelijk herbouwd voor de erfgenamen van Leon de Moerman d'Harlebeke. Het boerenhuis wordt verkleind en de schuur verlengd in noordelijke richting.

20ste eeuw. In 1914 wordt het voormalige bakhuis dat in 1884 was verbouwd tot cichorei-ast afgebroken. In 1943 noteert het kadaster nog een omvangrijke vergroting van de schuur, voornamelijk in noordelijke en noordoostelijke richting. Deze verbouwing is aangeduid op de kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw van 1952.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit een dwars op elkaar gelegen boerenhuis en dwarsschuur. Begraasd erf met gekasseide erfoprit. Eénlaags boerenhuis van zes traveeën, gelegen aan de noordwestzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Het boerenhuis is deels rood beschilderd (erfgevel), wit beschilderd (achtergevel), wit bepleisterd/beschilderd (straatgevel) en hervoegd met knipvoeg. Wit bepleisterde en beschilderde plint. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk (beluikte vensters). Rechts, lager aanpalend volume onder pannen lessenaarsdak met poort onder grijs beschilderde strekken.

Langgerekte, verankerde bakstenen dwarsschuur onder overkragend pannen zadeldak. Verscheidene rechthoekige poortopeningen, rechthoekige en licht getoogde, houten staldeuren. Centraal, een vernieuwde poort.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207:Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/73, 1884/52, 1894/10.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 2721: Plan van de hoeve "te Walle" te Harelbeke, met diverse aantekeningen, F. De Bal, 1737.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Vierde carte figurative van den vierden canton genaemt Wijde Gracht palende west ten suyden den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205036 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.