erfgoedobject

Schuur met wagenhuis van het Kloostergoed

bouwkundig element
ID
205047
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205047

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve "Kloostergoed" verwijzend naar de voormalige eigenaar, het klooster van Harelbeke. Dieper gelegen hoevesite die zeker opklimt tot de tweede helft van de 18de eeuw. Thans bereikbaar via een geasfalteerde weg die dwars door de begraafplaats aan de Overluisdreef loopt. Ten noordoosten wordt de site afgesneden door de N36 en ten zuidoosten door de spoorlijn Kortrijk-Gent.

Historiek

18de eeuw. Afgebeeld op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. De site wordt omschreven als "het voorschreven hospitael sijne behuysde ende bewalde hofstede t'samen groot twaalf hondert negenen dertigh cleene roen genaemt het Clooster goedt, …". De site bestaat uit drie gebouwen gelegen binnen een omwalling waarvan de meest zuidelijke vleugel ook binnen een tweede gracht lijkt gesitueerd. Het geheel is verbonden met een weg naar de Deerlijksesteenweg, een kleine weg naar de Gentsesteenweg en een dreef naar een bospartij ten zuiden.

19de eeuw. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835); de legger vermeldt op dat ogenblik het hospitaal van Harelbeke (Paretteplein nummers 17 en 19) als eigenaar. In 1839 wordt net ten zuidwesten van de hoevesite de spoorlijn Kortrijk-Gent aangelegd. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) aangeduid als "Ferme Wittebolle". Volgens de gegevens van het kadaster laten de zusters van het hospitaal in 1863 de schuur uitbreiden in zuidelijke richting; vermoedelijk is de schuur dan echter volledig herbouwd zie ontbreken van een bouwnaad uit die periode.

20ste eeuw. Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910) wordt de hoeve nog steeds weergegeven met de volledige omwalling. Op de kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw van 1952 en die van het Militair Geografisch Instituut van 1965 is de omwalling gereduceerd tot enkel de noordoostelijke helft en een stukje ten zuidoosten van het boerenhuis. Sinds de jaren 1980-2000 volledig uit de context gerukt door de aanleg van de nieuwe begraafplaats (Oosterluisdreef) en de provinciale weg N36.

Beschrijving

Heden voormalige hoevesite bestaande uit een boerenhuis, een grote dwarsschuur, een bakhuis en een landgebouwtje. Hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een centraal, verhard erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

Boerenhuis aan de zuidoostzijde van het erf. Lage woning met recent vernieuwde, roodbakstenen voorgevel op zwart gepekte plint. Wit beschilderde zijgevels. Beluikte vensters met vernieuwd schrijnwerk.

Dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis, gelegen aan de noordwestzijde van het erf. Dubbele dwarse doorrit en opening wagenhuis gedicht aan de achterzijde. Tweeledig bakhuis aan de zuidzijde van het erf.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/86.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1933: Derde carte figurative van de Derden canton genaemt Oosterluys palende suydt ende west ten suyden over de straete leedende van Deerlyck naer Harelbeke den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Voorheen hoevesite bestaande uit een boerenhuis, een grote dwarsschuur, een bakhuis en een landgebouwtje. Heden is alleen de dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis bewaard. 

  • Informatie verkregen van erfgoedconsulent Frederik Mahieu (25 juli 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Schuur met wagenhuis van het Kloostergoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205047 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.