erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouwkapel

bouwkundig element
ID
205073
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205073

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouwkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Onze-Lieve-Vrouwkapel of kapelleke van de Mol, dieperin gelegen ten zuiden van de straat en omgeven door een berk en laurier. Opgericht ter vervanging van een 18de-eeuwse kapel die tot de jaren 1950 stond opgesteld op de hoek van de Gulden-Sporenstraat en de Stasegemsestraat.

Historiek

In oorsprong bevindt zich op de hoek van de Gulden-Sporenstraat en de Stasegemsestraat een kapelletje dat volgens de legende zou dienen "tegen de mol" en waarvan het Onze-Lieve-Vrouwbeeld zou opgegraven zijn uit een stuk land vlakbij. Eerste weergave van die kapel op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. De kapel staat op het kruispunt van de heerlijkheden De Teerlinck, de Gaverkouter en D'Halle en heette naar verluidt oorspronkelijk "Ter Wulf", naar de naam van de hoek. Later wordt de kapel "de Mol" genoemd, verwijzend naar de nabijgelegen herberg "De Mol" (reeds vermeld in 1702, Stasegemsesteenweg nummer 1). Volgens de literatuur is de kapel sterk aangetast ten tijde van de Franse revolutie en wordt ze vervangen.

In 1956 moet de kapel samen met de twee naastgelegen linden wijken voor het verbreden van de weg: de hoek gevormd door de Gulden-Sporenstraat, Stasegemsestraat en de Stasegemsesteenweg moest ruimer gemaakt worden. In afwachting van de bouw van de nieuwe kapel op de gronden van de familie Allegaert worden het beeld en andere kerkelijke attributen bewaard door de familie Bloyaert. De kapel wordt door de stad herbouwd aan de zuidkant van de straat.

Beschrijving

Kapel van geelbruine baksteen waarvan de hoeken uitgewerkt als hoeksteunberen, deur- en raambogen van zwarte steen, arduinen sluitsteen. Dak met grijze natuurleien. Vier spitsbogige ramen in de zijgevels. Dubbele, houten toegangsdeur in een tudorboog.

Kapel met rechthoekig grondplan en overwelfd door houten rondbooggewelf. Gemetst altaar met stenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw en opschrift "HEROPGEBOUWD TEN JAREN O.H.J.CH. 1958 O.L.V. VAN DE MOL B.V.O.".

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Vijfde carte figurative van de vijfden canton genaemt den Teerlinck palende west ten suyden over het Galge straatjen den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, in Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 5.
  • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 230-231.
  • Het kapelleken van de 'Mol' te Harelbeke, in Curiosa, jg. 33, 1995, nr. 329, p. 29-31.
  • VAN GAVER J., Kapellen te Harelbeke, in Kapel en Beeld, jg. 13, nr. 4, 1961, p. 28.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouwkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205073 (Geraadpleegd op )