erfgoedobject

18de-eeuwse hoeve

bouwkundig element
ID
205079
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205079

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dieper gelegen, in oorsprong 18de-eeuwse hoeve (boerenhuis, stal), in het begin van de 20ste eeuw uitgebreid met de schuur en in het derde kwart van de 20ste eeuw met het huidige woonhuis.

Historiek

18de eeuw. Eerste weergave op de kaart van het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van 1752. Zelfde situatie met boerenhuis en landgebouw op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal; in 1768 eigendom van capucinessen.

19de eeuw. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) bestaat de hoeve uit het boerenhuis, de stal en een bakhuis in de boomgaard; circa 1835 eigendom van brouwer A. Gheysens en bewoond door Jan Deltour. In 1850 wordt volgens het kadaster een werkwinkel naast de erfoprit gebouwd en in 1863 registreert het kadaster de bouw van twee landgebouwtjes in de boomgaard in opdracht van brouwer Louis Gheysens. In 1884 is de hoeve eigendom van fabrikant Gustaaf Deconinck.

20ste eeuw. Vóór 1912 laat Jooris Deconick, advocaat te Elsene, de schuur bouwen aan de zuidzijde van het erf. Het boerenhuis wordt in het derde kwart van de 20ste eeuw uitgebreid met een aanpalend woonhuis. In 2008 werd een grootschalig, hedendaags poortgebouw met schuurvolume opgetrokken aan de westzijde van het erf.

Beschrijving

Geasfalteerde erfoprit (voor de bouw van het poortgebouw) leidend naar de erftoegang met rood beschilderd ijzeren hek tussen twee wit beschilderde bakstenen pijlers. Hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een verhard erf.

Oorspronkelijk boerenhuis aan de noordzijde van het erf, aan de westzijde uitgebreid door een recent woonhuis. Eénlaagse gecementeerde baksteenbouw van drie traveeën onder een pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen, onder meer schuifpoort rechts.

Dwarsschuur aan de zuidzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak. Centrale dwarse doorrit met lagere schuifpoort links en gedichte segmentboogvormige poort rechts.

Stal aan de oostzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overkragend pannen zadeldak met centrale dakkapel. Rechthoekige muuropeningen, onder meer schuifpoort en -deuren.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/139, 1884/112.
  • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het leen ende heerlychede van Padenbrouck geleghen ende bestreckende op de prochie van Harelbeke van Suyt oosten Steenbrugge releverende van den leenhove van Harelbeke, in Register van alle de leenen, Heerlycheden, Hofsteden, Landen, bosschen ende meerschen competerende aen het Hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stad Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Maria Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Twaalfsten carte figurative van de twalfsten canton synde de suyd Syde van Quaepoorte paelende West over den Audenaerschen herwegh Den volgenen canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 18de-eeuwse hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205079 (Geraadpleegd op )