erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning

bouwkundig element
ID
205080
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205080

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dwars op de weg georiënteerd boerenarbeiderhuis, dat reeds opklimt tot het midden van de 18de eeuw zie weergave op de kaart van het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van 1752. Zelfde situatie op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal en de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Rond het eerste kwart van de 20ste eeuw wordt de woning verlengd in oostelijke richting met een lagere aanbouw cf. gegevens van het kadaster. Verankerd, gecementeerd volume onder overkragend zadeldak met Vlaamse pannen. Verankerde en gecementeerde gevels; kopgevel aan straatkant met imitatievoegen en op de verdieping, een met bakstenen gedicht venster onder ontlastingsboog. Erfgevel aangepast in de 20ste eeuw cf. grote vensteropeningen in geriemde omlijstingen. Tegenaan de gevel, looppad van cementtegels.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1949/89.
  • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het leen ende heerlychede van Padenbrouck geleghen ende bestreckende op de prochie van Harelbeke van Suyt oosten Steenbrugge releverende van den leenhove van Harelbeke, in Register van alle de leenen, Heerlycheden, Hofsteden, Landen, bosschen ende meerschen competerende aen het Hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stad Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Maria Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Twaalfsten carte figurative van de twalfsten canton synde de suyd Syde van Quaepoorte paelende West over den Audenaerschen herwegh Den volgenen canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205080 (Geraadpleegd op )