erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
205082
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205082
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dieper gelegen hoeve, gelegen op een 18de-eeuwse site doch met gebouwenbestand uit het derde kwart van de 19de eeuw. De oorspronkelijke hoeve - met boerenhuis en twee landgebouwen - wordt reeds weergegeven op de kaart van het register van de eigendommen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal van 1752. De kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal, en het primitief kadasterplan (circa 1835) geven een boerenhuis, een L-vormig landgebouw en twee kleinere landgebouwen (waaronder een bakhuis) weer. Circa 1835 is de hoeve eigendom van de kinderen van Jan Clarysse. Volgens het kadaster wordt de hoeve in 1881 volledig - op het bakhuis na - afgebroken en herbouwd in opdracht van brouwer Adolphe Duvivier.

Hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een centraal, verhard erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Schuin op de weg gelegen en deels verbouwd boerenhuis met aanpalend stalgedeelte (zuidzijde van het erf). Met pannen beklede westtopgevel. Bewaarde landgebouwen, onder meer schuur aan de oostzijde van het erf.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1883/17.
  • OCMW-archief Kortrijk: Caerte figurative van het leen ende heerlychede van Padenbrouck geleghen ende bestreckende op de prochie van Harelbeke van Suyt oosten Steenbrugge releverende van den leenhove van Harelbeke, in Register van alle de leenen, Heerlycheden, Hofsteden, Landen, bosschen ende meerschen competerende aen het Hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stad Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Maria Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1933: Twaalfsten carte figurative van de twalfsten canton synde de suyd Syde van Quaepoorte paelende West over den Audenaerschen herwegh Den volgenen canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205082 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.