erfgoedobject

Gemeentelijke begraafplaats

bouwkundig element
ID
205091
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205091

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeentelijke begraafplaats, aangelegd in de periode 1951-1952 onder leiding van de architecten Clerckx en Maurice Sleewaegen. Oorspronkelijk werden de dorpelingen begraven op het kerkhof rondom de Sint-Niklaaskerk. In 1720 werd een deel van dit kerkhof afgestaan voor de uitbreiding van het aanpalende kasteeldomein. Jaarlijks betaalde de hertog van Arenberg daar een vergoeding voor. Door de aangroei van de bevolking werd de ruimte geleidelijk te beperkt en in de jaren 1916-1917 werd een deel van de pastorietuin ingepalmd. Begin jaren 1950 werd het kerkhof buiten gebruik gesteld en verplaatst in westelijke richting. De huidige begraafplaats, in gebruik genomen in de jaren 1950 ligt ten westen van de kerk met het omringende oude kerkhof. Bij het betreden van de ommuurde begraafplaats ligt links vooraan het graf van kunstschilder Felix De Boeck en zijn echtgenote: een sobere marmeren grafplaat met opschrift "Ridder Felix De Boeck/ Kunstschilder/ 1898-1995/ Marieke Van Breetwater/ 1897-1986". Rechts ligt het perk der oud-strijders met uniforme graven en een kleiner perk voor de gesneuvelden der beide Wereldoorlogen, eveneens met uniforme graven.

  • Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Vlaams-Brabant, Dossier Sint-Niklaaskerk Drogenbos, fiche van de Technische Gebouwendienst in verband met de controle der werken voor de aanleg van de begraafplaats.
  • Europese invloeden in Drogenbos, Brochure 11de Open Monumentendag, 12 september 1999, p. 20.
  • THEYS C., Geschiedenis van Drogenbosch, Brussel, 1942, p. 53.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentelijke begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205091 (Geraadpleegd op )