Woning Marie Collart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Drogenbos
Deelgemeente Drogenbos
Straat Marie Collartstraat
Locatie Marie Collartstraat 79-83, Drogenbos (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Drogenbos (geografische herinventarisatie: 02-08-2004 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Marie Collart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige woning van Marie Collart (1842-1911) die bekend werd als landschapsschilderes. Zij werd geboren te Brussel in 1842, begon al zeer vroeg te schilderen en ontwikkelde zich tot een uitstekende landschapschilder; haar oeuvre bestaat uit meer dan 150 doeken. Zij overleed in 1911 op Sardinië en werd bijgezet in het familiegraf Henrotin-Collart op de gemeentelijke begraafplaats van Drogenbos. Op het einde van de negentiende eeuw kocht de familie een woning in Drogenbos die ze verbouwde tot het huidige geheel, kadastraal geregistreerd in 1886 als "reconstruction partielle et agrandissement" in opdracht van Edmont Maximiliaan Henrotin-Collart.

Heden ensemble van drie enkelhuizen met omheinde voortuintjes, respectievelijk twee + drie + twee traveeën en twee of drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met de nok parallel aan de straat. Met uitzondering van nummer 81 bepleisterde lijstgevels, geopend door steekbogige muuropeningen op lekdrempels van blauwe hardsteen. De hoger opgetrokken nummer 81, in 1923 geregistreerd als nieuwe constructie, vertoont een bakstenen parement en wordt gemarkeerd door een licht getoogde deur in een omlijsting van blauwe hardsteen, hogerop bekroond door een deurvenster met balkon afgezet met ijzeren leuning. Later ingebrachte keldergarage. Op één van de hekpijlers gedenkplaat met verwijzing naar het verblijf van Marie Collart op deze plaats in de periode 1894-1911.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Drogenbos, afdeling I, schetsen 1886/16, 1923-24/19.
  • Marie Collart 1842-1892, Brochure 4e Open Monumentendag, 13 september 1992.

Bron: Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2009

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marie Collartstraat

Marie Collartstraat (Drogenbos)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.