Steegbeluik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoveniersberg
Locatie Hoveniersberg 25-31, 26-32, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steegbeluik

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Steegbeluik

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoveniersberg en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Klein vervallen steegbeluikje (loodrecht op de straat ingeplant) (1842) met twee parallelle rijen arbeidershuizen, welke tot op de straat doorlopen. De woningen nummer 25 en 32 zijn van in de straat bereikbaar en de beluikruimte wordt van de openbare weg afgescheiden door een muur met poortje (thans dichtgemetseld). Beluikhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Openingen onder strekse boog en op tegeldorpel, in verankerde gevel. In de gevel aan de straatzijde van nummer 32 is duidelijk een oude afsluitmuur hergebruikt.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

Het steegbeluik werd in de jaren 1990 gerenoveerd en is het enige resterende voorbeeld van arbeidershuisvesting op deze helling van de Blandijnberg. Twee rijen verankerde witgekalkte huisjes op gepikte plint, aan weerszijden van een gekasseide binnenplaats en twee toiletten tegen de muur achteraan.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001039, Omgeving van de Sint-Pietersabdij, stadsgezicht met monumenten (S.N., 1996).

Hermans, Johanna (14-08-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Hoveniersberg

Hoveniersberg (Gent)

maakt deel uit van Hoveniersberg en omgeving

Hoveniersberg 2-34, Sint-Pietersnieuwstraat 99-111 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.