Herdenkingsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Harelbeke
Straat Stasegemdorp
Locatie Stasegemdorp zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herdenkingsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Herdenkingsmonument voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, gelegen links voor de Sint-Augustinuskerk. Standbeeld uitgevoerd naar een ontwerp van V. Dupont zie signering aan de voorzijde rechts onderaan; sokkel gesigneerd door "J. POLLET AVELGHEM". Ingehuldigd op 16 juli 1922 in aanwezigheid van kolonel Duprez als afgezant van de koning, nationaal NSB-voorzitter A. Rigole, nationaal voorzitter van de Opgeëisten Doornaert, legeraalmoezenier Dubois en generaal Deprez. Na de Tweede Wereldoorlog wordt er achteraan een extra plaat aangebracht.

Het monument staat op een klein aarden verhoog met bloemen, afgebakend door hardstenen muurtjes; in het bloemperk ligt een trapeziumvormige witmarmeren plaat met in vlakreliëf "1940-1945".

Kleine, meerledige sokkel met driekwartzuiltjes op de hoeken en een zware, doorlopende kroonlijst met kleine, driehoekige frontons. Opschriften in uitgehouwen en zwart beschilderde letters. Vooraan staat "STACEGHEM / AAN ZIJNE / ROEMRIJKE / STRIJDERS / EN BETREURDE / SLACHTOFFERS", bekroond met een Maltees kruis in vlakreliëf. Daaronder "ZIJ DE AARDE U LICHT O VROME HELDEN" en "ONS VOLK BEWAART MET FIER GEMOED / HET BEELD VAN HEN DIE GOEDEN BLOEDE / VOOR T VADERLAND TEN PANDE STELDEN". Aan de rechterzijde de opschriften "BIDT / VOOR ONS DIE / STIERVEN VOOR U" (fronton) en "GEVALLEN VOOR HUN PLICHT" (midden) en met daaronder de namen van zeven gesneuvelden en daaronder het opschrift "IN BALLINGSCHAP GESTORVEN". Het linkerpaneel kent het opschrift "BLIJFT / ONS INDACHTIG / IN UWE GEBEDEN" (fronton) en "BURGERLIJKE SLACHTOFFERS" (midden).

Op de sokkel, voorstelling van een slagveld door puin, een gebroken karrenwiel, een kanonloop en kogels. Voorstelling in hardsteen van een Belgische soldaat met laarzen, broek, legerjas en Adrianhelm; vereremerkt door het Oorlogskruis en met een lauwerkrans en staander met vaandel met het opschrift "HALEN-DIXMUDE-YPER-LUIK-DE YZER".

Plaat achteraan, aangebracht na de Tweede Wereldoorlog, met opschrift "1940-1945 GEVALLEN VOOR HUN PLICHT" en de namen van de gesneuvelden; daaronder "TERECHTGESTELD".

  • BAERT K., De erfenis van de oorlog 1914-1918 in Stasegem, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jaargang 3, 2000, nummer 1, p. 6-7.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1995, p. 116-117.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Stasegemdorp

Stasegemdorp (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.