erfgoedobject

Sint-Augustinusschool

bouwkundig element
ID: 205201   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205201

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Augustinusschool
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vrije basisschool van het gehucht Stasegem. Voormalig klooster en school van de zusters augustinessen van Harelbeke te Stasegem; schoolgebouwen vermoedelijk in hoofdzaak daterend uit het begin van de 20ste eeuw (straatkant) en uit de jaren 1950-1960 (achterliggende volumes).

Historiek. > 19de eeuw. Op het einde van de 18de eeuw en in het begin van de 19de eeuw bevindt zich een leer- en werkschool onder leiding van Jean-Baptiste Pincet († 1806) achter de in 1965 gesloopte herberg "Het Kuipken". In 1839 verhuist de school door het toenemende aantal leerlingen naar de andere kant van de straat (zuidzijde). Met de schoolwet van 1842 wordt de school, geleid door Dionisus Delbeke, door de gemeente aangenomen en gesubsidieerd. In 1847 wordt het schoolgebouw uitgebreid door August Deconinck, plaatselijk brouwer en eigenaar van het gebouw. In 1851 laat Delbeke de school over aan zijn zoon Ivo wiens dochter, Euphrasie, er in 1874 een vrije meisjesschool en een bewaarschool opricht.

Naar aanleiding van de schoolwet van 1879 wordt een nieuwe school gebouwd aan de overzijde van de straat (noordzijde), op de huidige locatie. De school wordt door Clemence en Leonie Deconinck gebouwd op vraag van E.H. Baelden. Het "schoolgebouw" bestaat volgens de literatuur uit drie maal drie traveeën, waarbij alleen het middelste gedeelte een verdieping heeft. Op 8 december 1888 geeft de Brugse bisschop J. Faict de toelating om de school, die kampt met het gebrek aan een gediplomeerde onderwijzer, over te dragen aan de zusters augustinessen van het klooster in Harelbeke (Marktstraat nr. 86). In 1892 richt overste Mère Madeleine er een patronage op voor meisjes en vanaf 1894 wordt de 'Stasegemse meisjesschool' voor het eerst gesubsidieerd. In 1895 wordt ook een bewaarschool toegevoegd en gesubsidieerd. In 1896 breidt het schooltje uit met een nieuwe klas, een lokaal voor het patronaat en voor feesten cf. mutatieschets van 1897.

20ste eeuw. Bij de oprichting van de parochie Stasegem in 1902 wordt het gebouw aangepast en kunnen er voortaan een drietal zusters blijven wonen. Het kadaster vermeldt in 1907 dat in 1905 een verhoging en vergroting van het bestaande gebouw heeft plaats gevonden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de lokalen gebruikt door het Duitse leger en wordt de school zwaar beschadigd. Na de oorlog wordt de school door de stad als aangenomen school erkend. In het begin van de jaren 1920 koopt het klooster de school aan en een achterliggend stuk grond dat zou gebruikt worden als hof en moestuin.

In 1938 worden er volgens het kadaster uitbreidingswerken uitgevoerd aan de toenmalige gebouwen en koopt het klooster ook drie huizen aan de straatkant aan om de speelplaats te kunnen vergroten. Eveneens circa 1938 (ver)bouwt architect Armand Vandeweghe drie klaslokalen, gelegen achter de huizen aan de straatkant. Circa 1956 wordt onder meer een turnzaal gebouwd naar het ontwerp van architect André Vlieghe uit Harelbeke.

De school wordt in de periode 1967-1968 grotendeels herbouwd; oude klaslokalen aan de westzijde van de speelplaats worden afgebroken en er worden zes nieuwe kleuterklassen aan de oostzijde van de speelplaats opgetrokken door architect José Destrebecq uit Harelbeke, daarnaast bouw aan de straat (rechts van nr. 32) van een nieuw complex met onder meer refter en bergplaats en lokalen op de verdieping, bouw van sanitaire afdelingen, een turnzaal, een overdekte speelplaats en een openluchtspeelplaats. De nieuwbouw wordt ingewijd op 5 oktober 1968 door E.H. Vandeputte.

Beschrijving. Schoolcomplex bestaande uit een straatvleugel, die vermoedelijk grotendeels dateert uit het begin van de 20ste eeuw (1905?) (doch eventueel bewaarde oudere kern?), en enkele achterliggende volumes uit de jaren 1950 (turnzaal) en jaren 1960 (klaslokalen) aan de oost- en noordzijde van de ingesloten speelplaats.

Deels verankerde rood-bruine baksteenbouw afgedekt door pannen zadeldaken. Centraal een breedhuis van drie traveeën, geritmeerd door rechthoekige verdiepte traveenissen met licht getoogde openingen en panelen op de borstweringen. Rechts soortgelijke doch eenvoudiger voorgevel en links hoekpand met trapgevel uitgewerkt. Decoratief verankerde en wit beschilderde achtergevel op een grijs beschilderde plint; licht getoogde openingen met deels bewaard houtwerk. Bewaard pompje tegen de achtergevel en angulus.

  • ARCHIEF TECHNISCHE DIENST HARELBEKE, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1938/117, 1956/30, 1967/69.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1881/16, 1897/16, 1907/23, 1938/69.

  • BAERT K., CAUWE R., 100 jaar Sint-Augustinus. Een eeuw parochiaal leven in Stasegem (1902-2002), in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 22, Harelbeke, 2002.
  • Beelden uit het verleden, Harelbeke-Bavikhove-Hulste-Stasegem, Harelbeke, 1978, p. 159.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Augustinusschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205201 (Geraadpleegd op 30-03-2020)