Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Harelbeke
Straat Stasegemdorp
Locatie Stasegemdorp 35, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen ten zuiden van de parochiekerk. Volgens het kadaster is de pastorie gebouwd in 1904, na de oprichting van de parochie Stasegem in 1902 (registratie in 1905). De pastorie wordt in 1990 in opdracht van het stadsbestuur van Harelbeke heringericht door architect Philippe De Hullu uit Harelbeke en binnenhuisarchitect Philippe Pillen (cf. bouwaanvraag van 1989). Daarbij wordt het bijgebouw haaks op de achtergevel met keuken, wasplaats en berging afgebroken, ramen en/of openingen worden aangepast en het interieur wordt verbouwd en heraangekleed (onder meer uitbreken van schouwen, afbijten van de binnendeuren).

Verzorgde pastorie in historiserende stijl gelegen in een ommuurd voortuintje met centraal gangpad. Verankerde baksteenbouw gecombineerd met arduin voor de plint en enkele decoratieve elementen zoals de sluitstenen en de kordonlijsten. Deels onderkelderd dubbelhuis cf. smalle kelderopening met diefijzers onder rechtertravee. Centrale travee in licht risaliet en bekroond met dakvenster met smeedijzeren kruis; op de verdieping beeldnis met beeld van de Heilige Jozef met kind. Licht getoogde openingen met vernieuwd schrijnwerk en glas voor de vensters. Fraaie voordeur met neogotisch hang- en sluitwerk en voetenschraper.

  • ARCHIEF TECHNISCHE DIENST HARELBEKE, Bouwaanvragen: Harelbeke, 1989/170.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1905/66.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Stasegemdorp

Stasegemdorp (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.