erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
205219
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205219

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige hoeve, waarvan de site zeker teruggaat tot het midden van de 18de eeuw zie bebouwing reeds afgebeeld op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. Huidige bebouwing dateert echter uit het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw.

Historiek

Op de vermelde 18de-eeuwse kaart wordt de hoeve, die bestaat uit één volume, beschreven als eigendom van Amandus Schoorman. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) is het bestaande gebouw uitgebreid met enkele kleine bijgebouwen ten westen en een lange, dwarse schuur aan de oostkant, die in 1863 nog wordt verlengd. In 1911 laten de toenmalige eigenaars Comer het woonhuis volledig reconstrueren in meer noordelijke richting. Sinds 1981 in gebruik als horecagelegenheid bij het achterliggende voetbalstadion van de Ratten (zie benaming café "De Ratte").

Beschrijving

Eenlagig woonhuis van verankerde baksteen onder zadeldak met Vlaamse pannen. Licht getoogde openingen met vernieuwd schrijnwerk met kleine roeden. Schuur/stalvolume op L-vormige plattegrond met gecementeerde gevels en een overkragende pannen bedaking.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1863/105, 1912/24.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Negenste carte figurative vanden negensten canton genaemt den Gavercouter palende suyd ten oosten over de Gaverbeke de twee volgende cantons, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • OPSOMER J., BAERT W., e.a., Brouwerijen en herbergen, Harelbeke-Stasegem, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nummer 24, Harelbeke, 2005, p. 216.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het schuur/stalvolume op L-vormige plattegrond is gesloopt. 

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205219 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.